Vapautus opinnoista määräajaksi

Hae tällä lomakkeella vapautusta opinnoista määräajaksi. Täytä lomake huolellisesti.

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Mille ajalle haen vapautusta opinnoista*
Lukuvuodelle 2019-2020
Syyslukukaudelle 2019
Kevätlukukaudelle 2020
Muu aika
Mikä?

Nimi*
Syntymäaika*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Huoltajan puhelinnumero
Huoltajan sähköpostiosoite

Opintotiedot:
Pääaine*
Viimeisin soittimen suoritus*
Viimeisin musiikin perusteiden / musiikin hahmotusaineiden suoritus (kurssi/taso)*

Anon vapautusta seuraavista musiikkiopinnoista*
Pääaine
Orkesteri
Musiikin hahmotusaineet
Muu opinto
Mikä orkesteri / musiikin hahmotusaineiden kurssi / muu opinto?
Syy määräaikaisen vapautuksen hakemiseen

Musiikin hahmotusaineet ja yhteissoitto kuuluvat jokaisen vuosittaiseen opinto-ohjelmaan. Mahdollisista poikkeuksista on aina neuvoteltava opettajan kanssa ja vapautukset anottava rehtorilta.

Vapautuksen saaneen oppilaan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittautua vapautusta seuraavan lukuvuoden opintoihin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä tai syyslukukaudelta palatessa marraskuun loppuun mennessä. Mikäli ilmoittautumista ei määräaikaan mennessä tehdä, luovutetaan oppilaspaikka uusille pyrkijöille.