Opiskelu musiikkiopistossa

Kuinka lukuvuosi rakentuu?

Perus- ja opistotason lukuvuodessa on 35 toimintaviikkoa jotka sisältävät suuren määrän erilaisia musiikkitunteja yksilötunnin lisäksi. Musiikin perusteita, säestysharjoituksia, yhteismusisointia, orkesterisoittoa, kuorolaulua, konsertteja, produktioita jne.

Lukuvuoden sisältöä ja tavoitteita suunnitellaan syksyisin oman opettajan kanssa. Jokaiselle oppilaalle pyritään osoittamaan tie mahdollisimman kokonaisvaltaiseen, hyvään ja rikkaaseen musiikkisuhteeseen.

Kaikki kokonaispakettiin kuuluva opetus kuuluu samaan oppilasmaksuun. Opetussisällöistä sekä lukuvuoden jakaantumisesta opetuskerroiksi voi tarvittaessa kysyä rehtorilta.

Oppilaan poissaolo
Ilmoita sairastumisestasi tai muusta poissaolostasi hyvissä ajoin opettajalle. Musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim. sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt tai unohtanut tunnin. Alaikäisten kohdalla otamme yhteyttä huoltajaan kolmen poissaolon jälkeen.

Pitkäaikaisissa sairastapauksissa opetuksen / maksujen korvattavuudesta neuvotellaan rehtorin kanssa.

Opettajan poissaolo
Kultakin oppilaalta voi opettajan sairastumisen vuoksi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa, ilman että sitä korvataan. Mikäli opettajan sairaspoissaoloja kertyy kaksi tai useampi, on musiikkiopisto velvollinen korvaamaan ne oppilaalle joko sijaisjärjestelyillä tai opettaja itse pitämällä tunnit takaisin jälkikäteen.

Vapautus opinnoista määräajaksi
Pääaine, musiikin perusteet ja yhteissoitto kuuluvat jokaisen vuosittaiseen opinto-ohjelmaan. Vapautuksen myöntämisessä katsotaan perustelujen lisäksi opintojen kokonaistilannetta. Vapautuksen myöntää rehtori opettajan suosituksen perusteella. Pääsääntöisesti välivuosi voidaan korkeintaan myöntää yhdeksi vuodeksi. Anomuslomake täytetään ja lähetetään suoraan rehtorille, viimeistään 31.7. tai vuodenvaihteessa 30.11. mennessä.

Välivuodella olevan oppilaan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittautua välivuotta seuraavan lukuvuoden opintoihin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä tai välisyksyltä palatessa marraskuun loppuun mennessä.

Opintojen lopettaminen
Opintojen peruutus/lopettaminen ilmoitetaan viimeistään 31.7. tai vuodenvaihteessa 30.11. mennessä. Oppilaalta joka keskeyttää opintonsa kauden jo alettua peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Alaikäisen kohdalla keskeytys/lopettamisilmoituksen voi tehdä ainoastaan huoltaja. Virallinen ilmoitus tehdään aina opiston toimistoon info@khmusiikki.fi.

Opintorekisteriote
Opintorekisteriote tulee pyytää toimistosta.
Henkilökohtaisia suosituksia ei KHMO:ssa pääsääntöisesti kirjoiteta. Poikkeustapauksissa ota yhteys omaan opettajaasi.

Päättötodistuksiin tarvittavat opintosuoritukset
Syksyllä 2018 voimaantulleen uuden opetussuunnitelman mukaiset, todistuksiin tarvittavat opintosuoritukset päivitetään tälle sivulle pian.