Muskarit päiväkodissa

Päiväkoti Engelin musiikkileikkikoulut eli muskarit järjestetään Keski-Helsingin musiikkiopiston kanssa yhteistyössä.

Muskari sopii kaikenikäisille ja sitä tarjotaan
- Viiskulmassa maanantai-iltapäivisin
- Huvilassa tiistaisi-iltapäivisin
- Sepässä keskiviikko-iltapäivisin

Päiväkotimuskareiden lukuvuosi alkaa viikolla 34, maanantaina 20.8.2018.
Toimintaviikkoja on lukuvuodessa 32 ja opettajana toimii Laura Juvonen.
Musiikkiopisto lähettää lukukausimaksun sähköpostitse ensisijaiselle huoltajalle (vahvista sähköpostiosoite ilmoittautumisen yhteydessä)

Lisätietoja muskarin sisällöistä ja aikatauluista antaa päiväkodin henkilökunta ja muskariope Laura Juvonen: laura.juvonen(at)gmail.com.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-19
– koskee kaikkia, sekä jatkajia että uusia muskarilaisia.
– tehdään osoitteessa https://khmusiikki.eepos.fi/#/forms/12

– harrasteryhmään ei voi osallistua ennen kuin ilmoittautuminen on tehty.
– on sitova lukukaudeksi kerrallaan. Oppilaita pitää olla tietty määrä, jotta ryhmä toteutuu. Viiskulmaan on suunnitteilla kanteleryhmä mikäli halukkaita on tarpeeksi. Ilmoita halukkuudestasi lomakkeen lisätietoihin, ryhmästä päätetään elokuussa.

Ennen toiminnan alkua

Löydät oman lapsesi muskariryhmän päiväkodin intranetissä olevasta ryhmäjakolistasta. Ilmoitathan myös päiväkodin kasvattajille lapsesi osallistumisesta muskariin.

Lisätietoa muskarista
Usein lapset käyvät muskarissa päiväkotipäivän jälkeen. Engelissä musiikkiopiston opettaja tulee pitämään muskarin päiväkotipäivän aikana. Lapset ovat silloin virkeämpiä kuin ilta-aikaan, eikä lapsia tarvitse viedä opistoon työpäivän jälkeen. Päiväkotimme muskarissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa päiväkodin toiveet huomioiden.

Alle kouluikäisen musiikkikasvatuksessa on tärkeintä herättää lapsen kiinnostus musiikkiin. Tunnit tehdään yhteistyössä päiväkodin kanssa toimintasuunnitelmaan nivoen. Lapsille luodaan tilaisuuksia elämysten, oivallusten ja ilon syntymiselle. Muskarissa työskennellään draaman keinoin, laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, loruillen, tarinoiden, värein sekä mielikuvin. Muskari alkaa taideleikkiryhmällä ja jatkuu mahdollisen kiinnostuksen mukaan kantelemuskarina.

Muskari on hyvä perusta myöhemmille soitinopinnoille ja muskarilaisilla on mahdollisuus jatkaa musiikkiopistossa joko soitto-oppilaana tai ilmaisukuorossa. Päätarkoitus ei kuitenkaan ole tuottaa soittavia lapsia, vaan raottaa musiikkimaailman porttia jokaiselle mukana olijalle.

Musiikkiopisto tarjoaa mahdollisuuden päiväkodin henkilöstökoulutukseen ja muskariopettaja ohjaa henkilökuntaa laulujen ja materiaalien käytössä, jotta niitä voi hyödyntää kaikessa toiminnassa vuoden mittaan.

Muskarimme lapset ovat musiikkiopiston oppilaina tervetulleita kaikkiin opiston tilaisuuksiin.