Erityisryhmät

 

FM Musiikkiterapeutti Petriina Auramo järjestää opiston tiloissa
  • erityisryhmiä muskari - ja kouluikäisille

  • yksilöllisiä musiikkihetkiä henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta

joko itse maksaen.. tai uutta! Nyt on mahdollista hakea HUS:n maksusitoumusta (tässä kohtaa mainitaan Kuulo-Auris Oy/Petriina Auramo, ks. www.auris.fi/musiikkiterapia). Kuntoutukseen haetaan hoitavan tahon lähetteellä sekä terveydenhuollon maksusitoumuksella.

Ryhmät kokoontuvat tällä hetkellä iltaisin, mutta kysynnän mukaan on mahdollista järjestää toimintaa myös päiväaikaan. Suunnitteilla on ollut mm. pienten erityislasten tukiviittomaryhmä.

Musiikki motivoi ja kannustaa! Ryhmässä musisointi tukee lapsen erityisiä kehitystarpeita ja tuo onnistumisen elämyksiä. Silloin kun keskittyminen isossa ryhmässä on hankalaa, keskittymistä ja sosiaalisia taitoja voi harjoitella turvallisesti pienryhmässä. Vanhemmat osallistuvat muskariin, isompien ryhmissä tukiaikuisten tarve mietitään ryhmäkohtaisesti. Ryhmät kootaan kiinnostuneiden perheiden pohjalta – lapsen ikä, vahvuudet ja kehitystarpeet (mm. mahdollinen diagnoosi) sekä sopiva ryhmädynamiikka huomioiden. Ryhmissä käytetään tarvittaessa viittomia.

Esteettömyys on huomioitu: Musiikkiopistolla on käytössä ulko-ovella tarvittaessa ramppi ja myös hissi vaunuja/pyörätuolia varten.

 

Muutama yksilöaika syksylle 2018 vapaana!

Syksyn 2018 erityismusiikkiryhmiin ilmoittautuminen on alkanut:

 

To klo 18.15-19.00

erityismuskari yhdessä vanhemman kanssa /

pienet kouluikäiset (yhdessä vanhemman kanssa)

Ryhmät kokoontuvat syksyn aikana yhteensä 10 kertaa.

TERVETULOA MUKAAN KUNTOUTTAVAN MUSISOINNIN PARIIN!

Hinta- sekä muut tiedustelut ja paikanvaraukset:
FM Musiikkiterapeutti Petriina Auramo
puh. 040 - 506 4130
petriina.auramo (at) gmail.com

Erityisryhmät pähkinänkuoressa

* Muskari- ja kouluikäisten erityisryhmät on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat tavallista yksilöllisempää ohjausta ja tukea kyetäkseen nauttimaan musiikista. Musiikkitunti on kokonaisvaltaista oppimista ja taitojen kehittämistä.
* Vetäjänä toimii koulutettu musiikkiterapeutti.
* Tavoitteet ovat lapsi- ja ryhmäkohtaisia; fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia. Toimintaa seurataan ja arvioidaan tarkasti ja kehitetään jatkuvasti lasten tarpeiden mukaan. Vanhempainillat ovat tärkeitä.
* Pienryhmä valitaan tarkoin. Lapsi on mukana vanhemman kanssa tai ilman, tavoitteista riippuen.
* Tuttuja musiikin työtapoja – kuuntelua, liikkumista ja tanssia, laulua, soittoa, loruja ja kuvallista ilmaisua – käytetään ryhmän tarpeiden mukaan.
* Musiikki motivoi osallistumaan, aktivoi tai rauhoittaa, auttaa keskittymään ja odottamaan omaa vuoroa, avaa oven vuorovaikutukseen. Musiikki auttaa asioiden hahmottamisessa ja uuden oppimisessa.
* Erityisryhmä antaa mahdollisuuden myös sanattomaan itseilmaisuun ja tunteiden opetteluun. Onnistumisen kokemusten kautta itseluottamus kasvaa.
* Ryhmä tarjoaa perheille mahdollisuuden harrastaa yhdessä ja iloita musiikista kuntouttavasti. Se voi rakentaa pohjaa myös tulevalle soittoharrastukselle.
* Vanhemmat saavat tavata vertaisperheitä ja voivat vaihtaa vinkkejä mm. arjen sujumisesta.