Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet ovat osa musiikkiopiston perus- ja syventävien opintojen opintoja.

*** Opettaja Erno Aalto-Urantowkan puhelinajat syksyn opintoihin liittyvissä kysymyksissä:
-tieto tulossa huhtikuussa. Ernon puhelinnumeron löydät kevään viimeisestä sähköpostitetusta KHMO-uutiskirjeestä. Syventäviä opintoja tekevät oppilaat on merkitty useampaan ryhmään - heidän tulee valita yksi ja vahvistaa valintansa Ernolle. ***

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu
- aloitetaan n. 9 vuoden iässä
- harjaannuttaa musiikissa tarvittavia tietoja ja taitoja
- auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään musiikillisia kokonaisuuksia ja lainalaisuuksia
- kehittää mm. kuuntelu-, laulu-, nuotinluku- ja nuotinkirjoitustaitoa
- tukee soitin- tai lauluopintoja
- lähestyy musiikkia eri näkökulmasta kuin yksilöopetuksessa

Muha-tunneilla opiskellaan musiikin teknologian perusteita ja hyödynnetään musiikkiteknologiaohjelmia. Muhassa käytetään luokkasoittimiston lisäksi oppilaiden omia soittimia.

Opettajana toimii sekä perus- että syventävissä opinnoissa Erno Aalto-Urantowka  erno.aalto-urantowka(at)khmusiikki.fi.

Opetukseen voi osallistua ulkopuolisena opiskelijana ryhmäkiintiöiden niin salliessa. Lukukausimaksu opiston ulkopuolisille 140€. Tiedustelut info(at)khmusiikki.fi.