Kurssikuvaukset

PERUSOPINTOJEN YHTEISET OPINNOT:


Muha-johdanto

Muha-perusteet

Kesto: 1 + 1 lukuvuotta.

Tavoitteet: Oppilas tutustuu musiikin hahmottamisen eri työkaluihin ja tapoihin.

Sisältö: Oman kulttuurimme taide-, kansan- ja populaarimusiikkia tarkastellaan eri työtavoilla, jotka kehittävät oppilaan kykyä tunnistaa, toistaa, kehittää ja arvottaa musiikillisia ilmiöitä.

Työtavat: Laulaminen, soittaminen, nuotintaminen, musiikkityylien tunnistaminen, musiikillinen keksintä ja musiikkiteknologia.

Ajankohta: muha-opinnot aloitetaan alkaen oppilaan noin toisesta soittovuodesta.VALINNAISET KURSSIT
PERUSOPINNOT JA SYVENTÄVÄT OPINNOT


Musiikin kirjoitus

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät)

kaikkiaan suoritetaan vähintään 1 lukuvuoden opinnot eli kaksi kurssia.

Tavoitteet: Oppilas kehittää kykyään hyödyntää eri nuotinnusmenetelmien käyttöä musiikin hahmottamisen välineenä. Oppilaan omaksuu omavaraisen ja eri musiikillisiin tilanteisiin mukautuvan musiikin nuotintamisen taidon.

Sisältö ja työtavat: Transkriptioiden, melodia- ja sointusommitelmien, sovitusten sekä sävellysten laatiminen tuttujen kappaleiden pohjalta.

 

Musiikin soittaminen

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät)

Tavoitteet: Oppilas hyödyntää omaa musisointiaan musiikin hahmottamisen välineenä ja kykenee mukauttamaan sitä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa musiikillisissa tilanteissa.

Sisältö: Melodian, rytmin, harmonian ja sointivärin hahmottamiseen, toisintamiseen, muistamiseen ja kehittämiseen keskitytään ensisijaisesti tuttuja kappaleita musisoimalla.

Työtavat: Oman soittimen soittaminen, rytmiikka, vapaa säestys ja improvisaatio.


Musiikin historia

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät)

Tavoitteet: Oppilas kehittää musiikkityylien tuntemustaan  ja musiikillista ajatteluaan musiikin hahmottamisen välineenä. Oppilas hankkii tietoutta omasta roolistaan aktiivisena musiikkikulttuurin tuottajana, kuluttajana sekä uusintajana.

Sisältö: Eri aikakausien musiikkikulttuurit sekä kuuntelemalla että soittamalla.

Työtavat: Musiikkikäytänteisiin ja -kulttuureihin liittyvän tiedon etsiminen, jäsentäminen, esittäminen sekä niistä keskusteleminen.


Musiikkiteknologia

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät)

Tavoitteet: Oppilas hyödyntää musiikkiteknologiaa osana omaa musiikillista toimintaansa ja kehittää taitoaan hyödyntää musiikkiteknologian mahdollisuuksia musiikin hahmottamisen tapana.

Sisältö: Tutustuminen notaatio- sekä sekvensseriohjelmien peruskäyttöön

Työtavat: Olemassa olevien kappaleiden tai omien sovitusten/sävellysten/improvisaatioiden nuotintaminen ja/tai tallentaminen