Päiväkotimuskarit

 

Opettaja

Olen Pauliina Ruokari, varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opintoja viimeistelevä muskariope. Parasta työssäni on kohtaamiset musiikin äärellä sekä yhdessä ihmettely ja oppiminen.

Mitä tunnilla tehdään?

Päiväkotimuskarissa lauletaan, soitetaan, liikutaan, kuunnellaan, koetaan elämyksiä, opitaan uutta ja nautitaan musiikista, yhdessä ja tutussa ympäristössä. Muskari antaa lapselle hyvät eväät antoisan musiikkisuhteen muodostumiseen.

Music playschool

I also teach in English. In music playschool we learn about music by singing, playing, listening and moving to music together. Most importantly we enjoy music and have fun!