Musiikkileikki on lasta varten

Keski-Helsingin musiikkiopiston opettaja tulee pitämään muskarin päiväkotipäivän aikana. Lapset ovat silloin virkeämpiä kuin ilta-aikaan, eikä lapsia tarvitse viedä muskariin enää työpäivän jälkeen. Päiväkotimuskarissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa päiväkodin toiveet huomioiden.

Alle kouluikäisen musiikkikasvatuksessa herätetään lapsen kiinnostus musiikkiin. Tunnit tehdään yhteistyössä päiväkodin kanssa toimintasuunnitelmaan nivoen. Lapsille luodaan tilaisuuksia elämysten, oivallusten ja ilon syntymiselle. Muskarissa työskennellään draaman keinoin, laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, loruillen, tarinoiden, värein sekä mielikuvin.

Muskari on hyvä perusta myöhemmille soitinopinnoille ja muskarilaisilla on mahdollisuus jatkaa musiikkiopistossa joko soitto-oppilaana tai ilmaisukuorossa. Päätarkoitus ei kuitenkaan ole tuottaa soittavia lapsia, vaan raottaa musiikkimaailman porttia jokaiselle mukana olijalle.

Toimintaviikkoja on lukuvuodessa 32. Päiväkotimuskareiden lukuvuosi alkaa elokuussa ja loppuu toukokuussa. Lukukausimaksu on 160e ja se laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, elo-syyskuun ja tammi-helmikuun vaihteessa.

Päiväkotimuskarilaiset ovat Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilaina tervetulleita kaikkiin opiston tilaisuuksiin.

Ilmoittautuminen päiväkotimuskareihin

Ilmoittaudu allaolevasta ”ilmoittaudu päiväkotimuskariin” -linkistä ennen ensimmäistä osallistumiskertaa. Muista kertoa myös päiväkodin kasvattajille lapsesi osallistumisesta muskariin. Ryhmäkokoonpanot suunnitellaan yhteistyössä päiväkodin kanssa elokuussa.

Lasku saapuu sähköpostiinne seuraavassa muodossa
Lähettäjä: Eepos-postitus
Aihe: Lasku Keski-Helsingin musiikkiopistolta – lukukausimaksu syys/kevät

Ohjeet laskun vastaanottamisesta ja maksamisesta:
– avaa lasku, tallenna koneellesi tai tulosta.
– käytä viitettä laskun maksamiseen.

Maksu- ja peruutuskäytännöt

Muskaripaikan varaus koskee koko lukuvuotta. Ryhmät laskutetaan ryhmäkokoonpanojen vahvistuttua syyskuussa ja kevätkaudella tammi–helmikuussa. Mikäli muskaripaikka perutaan kunkin lukukauden eräpäivään mennessä, laskusta hyvitetään loppukauden osuus. Eräpäivän jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Lopettamisajankohdaksi tulee se päivä, jolloin asiasta yllämainittujen ohjeiden mukaisesti toimistolle ilmoitetaan. Yhden kahden kokeilukerran jälkeen välittömästi perutuista paikoista emme veloita. Lukukausimaksu on 160e, sisaralennus toisesta sisaruksesta lähtien 10%.

Paikan peruutukset ja muutokset
Paikkojen peruutukset tulee ilmoittaa suoraan Keski-Helsingin musiikkiopiston toimistoon, ilmoitus opettajalle ei riitä. Näin vältämme aiheettomat laskutukset ym. Muskari- ja ryhmämaksuja ei voi jaotella useammalle kuukaudelle, vaan ne tulee maksaa kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä.

Kaikissa maksuasioissa ota yhteys: linda.hellsten@khmusiikki.fi 050 3617 950

Päiväkoti Ankkalampi – Duckies

  • Krunan Ankkalampi maanantaisin ja keskiviikkoisin
  • Sähköinen ilmoittautuminen tehdään ennen ensimmäistä osallistumiskertaa.

Opettajana toimii varhaiskasvatuksen opettaja Jenna Korhonen
jenna.korhonen@khmusiikki.fi

Päiväkoti Engel

  • Viiskulmassa maanantai-iltapäivisin
  • Huvilassa tiistai-iltapäivisin
  • Sepässä keskiviikko-iltapäivisin
  • Albertissa keskiviikkoaamuisin
  • Sähköinen ilmoittautuminen tulee tehdä ennen ensimmäistä osallistumiskertaa.

Opettajina toimivat Elli Nuutinen (Huvila, Seppä, Viiskulma) ja Pauliina Ruokari (Albert), sähköposti etunimi.sukunimi(at)khmusiikki.fi.