OSALLISTAVA ESIMIES

Tämän sivu koostuu työyhteisötaitojen huoneentauluista.
Työyhteisön jäsenenä voin pohtia osallisuuttani yhteisössä ja mitä itse haluan tuoda taulujen toteutumiseen.

VUOROVAIKUTUS

Lähde internet, Helena Aarnio, HAMK

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN

HENKISET PERUSTARPEET

 • Rakastettu ja hyväksytty
 • Arvostettu
 • Täysivaltainen
 • Yhteisön jäsen

TOIMINNAN PERUSTA

 • Avoimuus
 • Suoruus
 • Hyväksyminen
 • Uskottavuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Omana itsenään oleminen

KÄYTTÄYTYMINEN

 • Havaittavaa
 • Tilannesidonnaista
 • Joustavaa
 • Dynaamista
 • Ratkaisuhakuista

OSALLISTAMINEN

OSALLISTAVA TYÖTAPA

 • Perustuu ihmisten välisen yhteistyön vahvistamiseen
 • Rohkaisee työyhteisön jäseniä esittämään kysymyksiä
 • Rohkaisee keskustelemaan ja kuuntelemaan
 • Vahvistaa edellytyksiä ja sitoutumista ratkaista asia
 • Tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja
 • Tuottaa konkreettisia ratkaisuja
     • (Lähde: Virpi-Liisa Kykyri ja Kaisa Isotalo)

OSALLISTAMISEN TARKOITUS 

 • Tehdään yksilön tai ryhmän asia näkyväksi
 • Määritellään tavoite ja sen mukainen kehittämiskohde
 • Suunnitellaan, luodaan puitteita tavoitteisiin pääsemiseksi
     • (Lähde: Virpi-Liisa Kykyri ja Kaisa Isotalo)

KUUNTELU

MYÖTÄELÄMINEN

 • Läsnäolo
 • Aitous
 • Rehellisyys
 • Halu ymmärtää
 • Keskittyminen puhujaan
 • Myötäeläminen kaikilla aisteilla
 • Sama tahti puhujan kanssa

PYRKIMYKSET

 • Tunnistaa ja tunnustaa puhujan ammattitaidon
 • Erottaa ydinkohdat
 • Erottaa toisistaan mielipiteet ja faktat
 • Löytää sanojen takaa todelliset merkitykset
 • Havaitsee positiivisen tarkoituksen
 • Arvioi ja tekee päätelmiä
 • Arvioi sanoman luotettavuutta sanojen ja sanattomien vihjeiden kautta

TOIMINTATAVAT

 • Tekee kysymyksiä
 • Hyväksyy erilaisuuden
 • Hyväksyy erilaisen mielipiteen
 • Arvostaa erilaista mielipidettä
 • Ajattelee sekä-että
 • Antaa tarkoituksenmukaista palautetta
 • Uskaltaa olla hiljaa
 • Pyrkii optimismiin
 • Pyrkii lopputulokseen

KESKUSTELU

KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN

 • Mistä tarvitsemme ymmärrystä?
 • Keisen tulisi olla mukana?
 • Kuinka saadaan sivullisetkin mukaan?
 • Minkälaisessa tilassa keskustellaan?
 • Onko keskustelu etänä ja mitä se muuttaa?
 • Minkä verran on aikaa?
 • Kuka keskustelun ohjaa?
 • Miten toimitaan keskustelun jälkeen?
     • (Lähde: erätauko.fi)

KESKUSTELUN KAAVA

 • Tervetuloa, esittäytyminen
 • Rakentavan keskustelun pelisäännöt
 • Aiheeseen virittyminen
 • Pohdintaa
 • Yhteinen keskustelu
 • Keskustelun syventäminen
 • Pohdintaa yksin tai ryhmissä
 • Yhteinen keskustelukoonti
 • Omien oivallusten kirjoittaminen
 • Oivallusten jakaminen
 • Miten eteenpäin?
 • Kiitokset
 • (Sovitun toteuttaminen)
     • (Lähde: erätauko.fi)

PALAUTE

ANTAMINEN

 • Välittömästi
 • Suoraan, yksityiskohtia sisältäen
 • Asiasta, rakentavasti
 • Kannustavasti
 • Päättyy hyviin asioihin

VASTAANOTTAMINEN

 • Kuunnellen ja kysellen
 • Avoimena uusille ajatuksille
 • Miksi jokin herättää tunteita?
 • Antajalle palaute on totta
 • Tilaisuus oppia
 • Kiitos palautteesta!