Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet ovat osa musiikkiopiston perus- ja syventävien opintojen opintoja. Muha-tunneilla opiskellaan musiikin teknologian perusteita ja hyödynnetään musiikkiteknologiaohjelmia. Muhassa käytetään luokkasoittimiston lisäksi oppilaiden omia soittimia. Opettajana toimii sekä perus- että syventävissä opinnoissa Erno Aalto-Urantowka erno.aalto-urantowka(at)khmusiikki.fi.

Opetukseen voi osallistua ulkopuolisena opiskelijana ryhmäkiintiöiden niin salliessa. Lukukausimaksu opiston ulkopuolisille 140€. Tiedustelut info(at)khmusiikki.fi.

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu
aloitetaan n. 9 vuoden iässä
harjaannuttaa musiikissa tarvittavia tietoja ja taitoja
auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään musiikillisia kokonaisuuksia ja lainalaisuuksia
kehittää mm. kuuntelu-, laulu-, nuotinluku- ja nuotinkirjoitustaitoa
tukee soitin- tai lauluopintoja
lähestyy musiikkia eri näkökulmasta kuin yksilöopetuksessa

Musiikin hahmotusaineet, perusopinnot (POP)

Yhteiset opinnot
Yhteiset opinnot kestävät kaksi (1+1) lukuvuotta (60 min/vko)
Muha-johdanto (muha 1)
Muha-perusteet (muha 2)

Tavoitteet: Oppilas tutustuu musiikin hahmottamisen eri työkaluihin ja tapoihin.
Sisältö: Oman kulttuurimme taide-, kansan- ja populaarimusiikkia tarkastellaan eri työtavoilla, jotka kehittävät oppilaan kykyä tunnistaa, toistaa, kehittää ja arvottaa musiikillisia ilmiöitä.
Työtavat: Laulaminen, soittaminen, nuotintaminen, musiikkityylien tunnistaminen, musiikillinen keksintä ja musiikkiteknologia.
Ajankohta: muha-opinnot aloitetaan alkaen oppilaan noin toisesta soittovuodesta.

Perusopintojen valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot
Yksi opintojakso kestää yhden lukuvuoden.
Jaksoja suoritetaan vähintään kolme

Rytmiikka
Rytmin hahmottamista lausuen, liikkuen, kehorytmein, kirjoittaen, säveltäen, soittaen. Hyödynnetään eri kulttuurien ja musiikkityylien rytmiikkaa harjoittelussa. Äänitetään omia rytmibiisejä. Miten säveltäjät ovat hyödyntäneet rytmin eri mahdollisuuksia omassa musiikissaan? Stravinsky laittaa meidät ainakin tanssimaan hassusti.

Melodia
Melodian hahmottamista laulaen, soittaen, säveltäen, improvisoiden. Tutkitaan tuttuja lauluja ja etsitään hyvän melodian tunnusmerkkejä. Sävelletään ja äänitetään omia melodioita. Miksi jotkin melodian jäävät helpommin mieleen kuin toiset? Onko Mozartilla parhaat melodiat kautta aikain? Vaiko sittenkin Billie Eilishilla?

Harmonia
Harmonian eli sointujen ja bassolinjojen hahmottamista laulaen, soittaen, säveltäen, sekvenssoiden (eli ohjelmoiden). Kokeillaan tutkien, miten harmonia vaikuttaa kappaleen kokonaiskuvaan ja tunnelmaan. Miksi sillä on väliä meneekö jokin sointukierto enemmän duurissa vai mollissa? Schönbergillä saattaa olla eri mielipide tästä asiasta!

Musiikin hahmotusaineet, syventävät opinnot(SOP)

Valinnaiset kurssit
Yksi kurssi kestää yhden lukuvuoden ja kursseja tehdään vähintään kolme.
Halutessaan oppilas voi suorittaa vaikka kaikki tarjolla olevat valinnaiset!

Syventävien opintojen valinnaiset kurssit

Rytmiikka
Melodia
Harmonia

Improryhmä
Jos olet kiinnostunut improvisoinnin harjoittelusta, mutta et tiedä mistä aloittaa niin tule mukaan! Kokeillaan erilaisia tapoja tuottaa ääntä omilla (ja vähän muidenkin) soittimilla. 

Musiikin hahmotusaineiden lukujärjestys 2022-2023

Musiikin perusopinnot 1

Muha 1 ryhmä 1   ti klo 15.00-16.00
Muha 1 ryhmä 2  ke klo 15.00-16.00
Muha 1 ryhmä 3 to klo 15.00-16.00

Muha 2 ryhmä 1 ti klo 16.00-17.00
Muha 2 ryhmä 2  to klo 16.00-17.00

Musiikin perusopinnot 2

POP Harmonia R1 ke klo 17.15-18.15
POP Harmonia R2  pe klo 16.00-17.00

POP Melodia R1  ke klo 16.00-17.00
POP Melodia R2  pe klo 17.15-18.15

POP Rytmiikka    to klo 17.15-18.15

Syventävät opinnot

SOP Rytmiikka ti klo 17.15-18.30
SOP Melodia ke klo 18.15-19.30
POP/SOP Improryhmä pe 18.15–19.15