Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet ovat osa musiikkiopiston perus- ja syventävien opintojen opintoja. Muha-tunneilla opiskellaan musiikin teknologian perusteita ja hyödynnetään musiikkiteknologiaohjelmia. Muhassa käytetään luokkasoittimiston lisäksi oppilaiden omia soittimia. Opettajana toimii sekä perus- että syventävissä opinnoissa Erno Aalto-Urantowka erno.aalto-urantowka(at)khmusiikki.fi.

Opetukseen voi osallistua ulkopuolisena opiskelijana, jos ryhmissä on tilaa. Tiedustelut info(at)khmusiikki.fi.

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu

  • aloitetaan n. 9 vuoden iässä
  • harjaannuttaa musiikissa tarvittavia tietoja ja taitoja
  • auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään musiikillisia kokonaisuuksia ja lainalaisuuksia
  • kehittää mm. kuuntelu-, laulu-, nuotinluku- ja nuotinkirjoitustaitoa
  • tukee soitin- tai lauluopintoja
  • lähestyy musiikkia eri näkökulmasta kuin yksilöopetuksessa

Musiikin hahmotusaineet
Perusopinnot 

Yhteiset opinnot
Yhteiset opinnot kestävät kaksi (1+1) lukuvuotta (60 min/vko)
Muha-johdanto (muha 1)
Muha-perusteet (muha 2)

Tavoitteet: Oppilas tutustuu musiikin hahmottamisen eri työkaluihin ja tapoihin.
Sisältö: Oman kulttuurimme taide-, kansan- ja populaarimusiikkia tarkastellaan eri työtavoilla, jotka kehittävät oppilaan kykyä tunnistaa, toistaa, kehittää ja arvottaa musiikillisia ilmiöitä.
Työtavat: Laulaminen, soittaminen, nuotintaminen, musiikkityylien tunnistaminen, musiikillinen keksintä ja musiikkiteknologia.
Ajankohta: muha-opinnot aloitetaan alkaen oppilaan noin toisesta soittovuodesta.

Perusopintojen valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot
Yksi opintojakso kestää yhden lukuvuoden.
Jaksoja suoritetaan vähintään kolme

Rytmiikka
Rytmin hahmottamista lausuen, liikkuen, kehorytmein, kirjoittaen, säveltäen, soittaen. Hyödynnetään eri kulttuurien ja musiikkityylien rytmiikkaa harjoittelussa. Äänitetään omia rytmibiisejä. Miten säveltäjät ovat hyödyntäneet rytmin eri mahdollisuuksia omassa musiikissaan? Stravinsky laittaa meidät ainakin tanssimaan hassusti.

Melodia
Melodian hahmottamista laulaen, soittaen, säveltäen, improvisoiden. Tutkitaan tuttuja lauluja ja etsitään hyvän melodian tunnusmerkkejä. Sävelletään ja äänitetään omia melodioita. Miksi jotkin melodian jäävät helpommin mieleen kuin toiset? Onko Mozartilla parhaat melodiat kautta aikain? Vaiko sittenkin Billie Eilishilla?

Harmonia
Harmonian eli sointujen ja bassolinjojen hahmottamista laulaen, soittaen, säveltäen, sekvenssoiden (eli ohjelmoiden). Kokeillaan tutkien, miten harmonia vaikuttaa kappaleen kokonaiskuvaan ja tunnelmaan. Miksi sillä on väliä meneekö jokin sointukierto enemmän duurissa vai mollissa? Schönbergillä saattaa olla eri mielipide tästä asiasta!

Musiikin hahmotusaineet
Syventävät opinnot

Valinnaiset kurssit
Yksi kurssi kestää yhden lukuvuoden ja kursseja tehdään vähintään kolme.
Halutessaan oppilas voi suorittaa vaikka kaikki tarjolla olevat valinnaiset!

Syventävien opintojen valinnaiset kurssit

Rytmiikka
Melodia
Harmonia

Improryhmä
Jos olet kiinnostunut improvisoinnin harjoittelusta, mutta et tiedä mistä aloittaa niin tule mukaan! Kokeillaan erilaisia tapoja tuottaa ääntä omilla (ja vähän muidenkin) soittimilla. 

Lukujärjestys 2024-2025

Muha 1
keskiviikko klo 14.45-15.45 TAI
perjantai klo 14.45-15.45

Muha 2
torstai klo 14.45-15.45 TAI
perjantai klo 15.45-16.45

Melodia perusopinnot
keskiviikko 15.45-16.45 TAI
torstai klo 17.00-18.00

Harmonia perusopinnot
keskiviikko klo 19.00-20.00
torstai klo 15.45-16.45

Rytmiikka perusopinnot
keskiviikko 17.00 -18.00

Improryhmä (perus- ja syventävät opinnot)
keskiviikko klo 18.00-19.00

Rytmiikka syventävät opinnot
torstai klo 18.00-19.15

Melodia syventävät opinnot
perjantai klo 17.00-18.15