Tietoa oppilaalle ja vanhemmalle

Tältä sivulta löydät perustietoa opiskelusta Keski-Helsingin musiikkiopistossa.

Kuinka lukuvuosi rakentuu?
Perus- ja opistotason lukuvuodessa on 35 toimintaviikkoa. Yksilötunnin lisäksi soitinopintoihin kuuluu esimerkiksi musiikin hahmotusaineiden opiskelua, säestysharjoituksia, yhteismusisointia ja konsertteja. Lisäksi opiston soitinoppilaat voivat osallistua opiston Tinttaralla ja Okariina -kuoroihin.

Lukuvuoden sisältö ja tavoitteet suunnitellaan syksyisin oman opettajan kanssa. Jokaiselle oppilaalle pyritään osoittamaan tie mahdollisimman kokonaisvaltaiseen, hyvään ja rikkaaseen musiikkisuhteeseen.

Oppilaan poissaolo
Ilmoita sairastumisestasi tai muusta poissaolostasi hyvissä ajoin opettajalle. Musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim. sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt tai unohtanut tunnin. Alaikäisten kohdalla otamme yhteyttä huoltajaan kolmen poissaolon jälkeen. Pitkäaikaisissa sairastapauksissa opetuksen / maksujen korvattavuudesta neuvotellaan rehtorin kanssa.

Opettajan poissaolo
Kultakin oppilaalta voi opettajan sairastumisen vuoksi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa, ilman että sitä korvataan. Mikäli opettajan sairaspoissaoloja kertyy kaksi tai useampi, on musiikkiopisto velvollinen korvaamaan ne oppilaalle joko sijaisjärjestelyillä tai opettaja itse pitämällä tunnit takaisin jälkikäteen.

Keskeytys opinnoista määräajaksi
Pääaine, musiikin hahmotusaineet ja yhteissoitto kuuluvat jokaisen vuosittaiseen opinto-ohjelmaan. Keskeytyksen myöntämisessä katsotaan perustelujen lisäksi opintojen kokonaistilannetta. Keskeytyksen myöntää rehtori opettajan suosituksen perusteella. Pääsääntöisesti keskeytys voidaan myöntää korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Keskeytystä haetaan lomakkeella Eepoksessa viimeistään 31.7. tai vuodenvaihteessa 30.11. mennessä.

Keskeytyksessä olevan oppilaan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittautua palaavansa seuraavan lukuvuoden opintoihin viimeistään huhtikuun tai  marraskuun loppuun mennessä.

Opintojen lopettaminen
Opintojen peruutus/lopettaminen ilmoitetaan viimeistään 31.7. tai vuodenvaihteessa 30.11. mennessä. Oppilaalta joka keskeyttää opintonsa kauden jo alettua peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Alaikäisen kohdalla keskeytys/lopettamisilmoituksen voi tehdä ainoastaan huoltaja. Virallinen ilmoitus tehdään aina opiston toimistoon info@khmusiikki.fi.

Opintorekisteriote
Opintorekisteriote tilataan toimistosta viikon varoajalla.
Henkilökohtaisia suosituksia ei KHMO:ssa pääsääntöisesti kirjoiteta. Poikkeustapauksissa ota yhteys omaan opettajaasi.

Tilat, tavat  ja turvallisuudesta huolehtiminen

Sisäänkäynti
Sisäänkäynti musiikkiopistolle on pääovesta Helsinginkadun puolella. Opiston tilat ovat 2. ja 4. kerroksessa. Muiden ovien ja porttien käyttö on sallittu ainoastaan hätäuloskäyntinä.

Ovikoodit
Koodit toimivat opetusaikoina. Uuden koodin saat tietoosi ilmoittautumisen yhteydessä tai opettajaltasi. Koodinumeron luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty. Opetusajan jälkeen tiloihin kytkeytyy päälle hälytys.

Lastenvaunujen säilytys
Lastenvaunujen tms. säilyttäminen aulatiloissa tai ulko-oven edessä on paloturvallisuussyistä kielletty. Lastenvaunut jätetään pihan perällä olevaan vaunuvajaan.

Pysäköinti ja kulkuyhteydet
Opiston pihalla ei ole pysäköintimahdollisuutta. Suosittelemme julkista liikennettä.

Vanhempien musiikkiopisto
Vanhempien apu on aina arvokasta ja tervetullutta! Esimerkiksi konserttiroudauksissa tarvitaan avuksi autoilevia vanhempia. Vanhempaintoimintaan voi osallistua vaikka kerran vuodessa tulemalla mukaan konserttitapahtuman puffettijärjestelyihin tms. pienimuotoiseen yhteiseen tekemiseen.

Vanhemmat ovat myös tervetulleita musiikkiopiston kannatusyhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille vanhemmille.

Yhteisön huomiointi
Talomme oppilaista ja henkilökunnasta osa on erittäin allergisia eläimille joten koiria tai muita lemmikkejä ei voi tuoda opiston tiloihin. Pyydämme myös huomioimaan voimakkaiden hajusteiden aiheuttamat yliherkkyysoireet esim. konserttitilanteissa.

Lehdet kiertoon
Jos kotoasi löytyy omassa käytössä jo luettuja lehtiä (erityisesti Aku Ankat ja muut sarjikset ovat suosiossa), voit tuoda ne oppilaiden luettavaksi musiikkiopistolle.

Löytötavarat
Löytötavarat ja -vaatteet pidämme toisen kerroksen aulassa olevassa puuarkussa. Lukuvuoden päätteeksi viemme noutamattomat tavarat kierrätykseen.

Tiedotus
Opiston asioista tiedotetaan sähköpostitse KHMO-uutiskirjeessä sekä kotisivuilla. Uutiskirjeet sisältävät tärkeää asiaa laskutusaikatauluista, konserteista ja muista ajankohtaisista tapahtumista. Lue tarkkaan niin tiedät!

Hätätilanteet
Jos talossa tulee palohälytys, poistu välittömästi lähintä merkittyä reittiä ulos. Hissin käyttö hätätilanteessa on kielletty. Muutoinkin hissi on musiikkiopiston käytössä vain liikuntaesteisille tms. tai huoltokuljetuksiin.

Vakuutusturva
Muistathan pitää huolta myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksista ja oman tai vuokrasoittimesi vakuutusturvasta.