Musiikkileikki

Musiikkileikkiryhmissä on tärkeintä herättää rakkaus musiikkiin ja avata kanavat musiikillisille tunneilmaisuille. Ryhmissä työskennellään kuunnellen, liikkuen, laulaen, soittaen, loruin, värein ja mielikuvin.
Muskareihin voi ilmoittautua n. 3 kk:n ikäisestä alkaen. Opetus etenee vuosittain: Lasten kasvaessa siirrytään suorista toimintaimpulsseista yhä eriytyneempään ja keskittyvämpään työskentelyyn. Oppiminen tapahtuu spiraaliperiaatteella, tuttuun materiaaliin palataan seuraavana vuonna syventämällä ja laajentamalla aikaisemmin opittua.
Käytössä ovat rytmi- ja melodialyömäsoittimien lisäksi 5–kieliset kanteleet.

Uusien muskarilaisten ilmoittautuminen alkaa keväisin 1.5. Ilmoittautuminen tehdään täyttämällä ilmoittautumislomake Eepoksessa. Vapaille paikoille voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Musiikkileikkiryhmien ohjaajana toimii varhaisiän musiikinopettaja Sari Norja
sari.norja(at)khmusiikki.fi.

Rytmiikka

5–6 -vuotiaiden rytmiikassa tutustutaan musiikin maailmaan leikinomaisesti rytmien kautta. Tunnit sisältävät mm. loruja, lauluja, kehorytmejä, koordinaatioharjoituksia sekä soittamista djemberummuilla ja muilla rytmisoittimilla. Rytmiikkatunneilla pyritään kehittämään myös kokonaisvaltaista ilmaisutaitoa.

Ukulele-ryhmä

Ukulelen soiton alkeita 6-8 vuotiaille.

Soittoniekkaryhmät

6–8 -vuotiaiden Soittoniekoissa keskitytään hauskaan yhteismusisoimiseen ja musiikkiliikuntaan sekä tutustutaan samalla musiikin perusasioihin. Tavoitteena on kehittää musiikin hahmotuskykyä kehollisin ja soitannollisin keinoin. Vuoden aikana tehdään myös tuttavuutta erilaisiin soittimiin ja saadaan valmiuksia soitinopiskeluun. Käytössä ovat rytmi- ja melodialyömäsoittimet, joiden lisäksi voidaan käyttää kanteleita ja pianoa.

Lukujärjestys 2020–21

Huomaathan, että muutokset ryhmäajoissa ovat mahdollisia. Mikäli ryhmät tulevat täyteen, voidaan lisäryhmiä perustaa mahdollisuuksien mukaan. Ryhmät määräytyvät syntymävuoden perusteella. Syksyn opetus alkaa ma 24.8. lukujärjestyksen mukaan. Lukuvuodessa on 32 toimintaviikkoa.

Vuonna -20 syntyneet
to 11.30-12.15

Vuonna -19 syntyneet
ti 16.15-17.00
to 10.45-11.30

Vuonna -18 syntyneet
to 10.00-10.45
la 10-10.45
la 10.45-11.30 

Vuonna -17 syntyneet
ti 15.30-16.15
ke 17.00-17.45

Vuonna -16 syntyneet
ma 17.00–17.45
ke 15.30-16.15
la 11.30-12.15

Vuonna -15 syntyneet
ke 16.15-17.00 Kantele 1 (-15)
ti 17.00-17.45 Kantele 1 (-15)
la 12.15-13.00 Kantele 1 (-15)

Vuonna -14 syntyneet
ma 17-18  Kantele 2 (-14)
ti 17.45-18.45 Kantele 2 (-14)
la 13.00-13.45 Kantele 2 (-14)

Soittoniekat 6-8 v.
ma 16-17  

Rytmiikka 5-6 v.
ma 18-19  

Ukulele 6-8 v.
ke 17.45-18.45