Saavutettavuusseloste

Keski-Helsingin musiikkiopiston sivustoa khmusiikki.fi ja sen mobiilisovellusta koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

Verkkosivusto on julkaistu 1.3.2020 ja se noudattaa Lakia digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019). Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. 

Keski-Helsingin musiikkiopisto on sitoutunut noudattamaan saavutettavuusstandardeja. Tavoitteenamme ovat teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille. Varmistamme saavutettavuuden ottamalla sen huomioon opistomme toimintatavoissa ja käytänteissä. 

Sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia. Jos huomaat puutteita sivuston saavutettavuudessa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: info(at)khmusiikki.fi