Oppilasmaksut

Musiikkiopiston, varhaisiän musiikkikasvatuksen ja yleisten aineiden lukukausimaksut lukuvuonna 2019-2020

Musiikkiopiston yksilöopetus: perus- ja syventävät opinnot
35 toimintaviikkoa lukuvuodessa

Maksu määräytyy yksilötunnin pituuden mukaan seuraavasti:
30 min  420€
45 min  480€
60 min 480€

Sivuaine perusopintojen oppilaalle (opettajan suosituksella)
30 min  410€

Sivuaine syventävien oppilaalle
30 min  300€
45 min  370€

Puhallinvalmennus pienryhmissä 300€
Tunnin pituus määräytyy osallistujamäärän mukaan 30-60 min, 15 minuuttia per oppilas

Musiikkiopiston oppilaat ovat oikeutettuja sisaralennukseen perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Sisaralennus toisesta sisaruksesta alkaen 10%.

Aikuisosasto
30 min  480€
45 min  610€

Ryhmäopetusmaksut opiston ulkopuolisille
Lapsikuoro Tinttaralla 160€
Nuorisokuoro Okariina 160€
Pop-lauluryhmä 160€ *
Musiikin hahmotusaineet 160€
* Pop-lauluryhmä musiikkiopistossa opiskeleville oppilaille 100€

Muut maksut
Soitinvuokra 50€
Ulkopaikkakuntalaismaksu 50€
Kirjaamismaksu 20€ (uudet musiikkiopiston oppilaat, kertamaksu)

Varhaisiän musiikkikasvatus (musiikkileikkikoulu)

32 toimintaviikkoa lukuvuodessa

45 min viikossa 160€
60 min viikossa 170€
Päiväkotimuskarit 160€

Musiikkileikkikoululaiset ovat oikeutettuja sisaralennukseen. Sisaralennus toisesta sisaruksesta alkaen 10%.

Musiikkiopiston maksukäytännöt

Oppilasmaksut laskutetaan sähköpostitse. Pyydämme perheitä huolehtimaan sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja päivittämään Eepokseen lukuvuoden aikana osoitteeseen kohdistuvat muutokset. Alaikäisen lasku osoitetaan lomakkeessa mainittuun 1. huoltajan sähköpostiosoitteeseen, täysi-ikäinen oppilas saa laskun omaan sähköpostiinsa mikäli muuta maksajaa ei ilmoiteta toimistoon.

Opinnot laskutetaan elokuussa (eräpäivä syyskuussa) ja joulukuussa (eräpäivä tammikuussa).

Lasku saapuu sähköpostiinne seuraavassa muodossa
Lähettäjä: verkkolaskut@isolta.fi
Aihe: Lasku lähettäjältä Keski-Helsingin musiikkiopisto

Lue täältä ohjeet laskun vastaanottamisesta ja maksamisesta:
http://www.isolta.fi/sahkopostilaskun-vastaanottaminen/

Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tehdään sähköisesti huhtikuun aikana Eepoksessa. Mikäli olet lopettamassa opintosi tai haluat vielä harkita, ilmoita siitä mahdollisimman pian opettajallesi ja tee virallinen lopettamisilmoitus toimistoon. Alkavan kauden lukukausimaksu peritään täysimääräisenä, mikäli lopettamisilmoitusta / paikanperuutusta ei tehdä annettujen määräaikojen (31.7. / 30.11) puitteissa.

Sisaralennukset
Sisaralennus myönnetään samassa taloudessa kirjoilla oleville sisaruksille, toisesta sisaruksesta lähtien.

Eräpäivän siirto
Eräpäivien siirrot ja maksujen ositukset tulee aina sopia toimiston kanssa ko.laskun eräpäivään mennessä. Ositettujen maksujen yhteisesti sovituista eräpäivistä huolehtii maksaja itse, ei musiikkiopisto.

Muistutuslisä
Erääntyneistä laskuista lähetetään muistutus. Toisen muistutuksen lähettämisestä perimme viiden euron muistutuslisän.

Maksamattomat oppilasmaksut
Musiikkiopiston johtokunnan päätöksen mukaisesti maksamattomat oppilasmaksut aiheuttavat opintojen keskeytymisen seuraavan lukukauden alusta. Erääntyneet maksut siirretään perintätoimistolle.

Maksuhuojennukset
Väliaikaista huojennusta soitinoppilasmaksuihin voivat hakea mm. akuutissa taloudellisessa kriisissä olevat perheet. Maksuhuojennukset myöntää hakemusten perusteella musiikkiopiston johtokunta. Hakuaika päättyy syyskauden maksujen eräpäivänä (huojennusta hakevien perheiden eräpäivä siirtyy automaattisesti siihen asti kunnes päätös on tehty). Mikäli haet huojennusta kesken lukuvuoden, ota yhteys toimistoon. Huojennusta ei pääsääntöisesti myönnetä kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana, ei myöskään ryhmäaineisiin, muskariin eikä aikuisosastolle. Tulosta hakulomake tästä.

Muskareiden maksu- ja peruutuskäytännöt

Muskarit, kantele, rytmiikka, soittoniekat, ukulele
Paikan varaus koskee koko lukuvuotta. Ryhmät laskutetaan ryhmäkokoonpanojen vahvistuttua syyskuussa ja kevätkaudella tammi–helmikuussa. Mikäli muskaripaikka perutaan kunkin lukukauden eräpäivään mennessä, laskusta hyvitetään loppukauden osuus. Eräpäivän jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Lopettamisajankohdaksi tulee se päivä, jolloin asiasta yllämainittujen ohjeiden mukaisesti toimistolle ilmoitetaan. Yhden kahden kokeilukerran jälkeen välittömästi perutuista paikoista emme veloita.

Paikan peruutukset ja muutokset
Paikkojen peruutukset tulee ilmoittaa suoraan toimistoon, ilmoitus opettajalle ei riitä. Näin vältämme aiheettomat laskutukset ym. Muskari- ja ryhmämaksuja ei voi jaotella useammalle kuukaudelle, vaan ne tulee maksaa kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä.

Sisaralennukset
Sisaralennus 10% myönnetään samassa taloudessa kirjoilla oleville sisaruksille, toisesta sisaruksesta lähtien.

Kaikissa maksuasioissa ota yhteys: lea.einio(ät)khmusiikki.fi 050 3617 950