Oppilasmaksut lukuvuonna 2022-2023

Musiikkiopiston yksilöopetus

Perus- ja syventävät opinnot
35 toimintaviikkoa lukuvuodessa

Pääaine yksilötunnin pituuden mukaan 
30 min  420€ / lukukausi
45 min  480€ / lukukausi
60 min 480€ / lukukausi

Sivuaine perusopintojen oppilaalle (35 vkoa)
30 min  410€ / lukukausi

Sivuaine syventävien opintojen oppilaalle (35 vkoa)
30 min  300€ / lukukausi
45 min  370€ / lukukausi

Pariopetus ja puhallinvalmennus pienryhmissä (35 vkoa)
300€ /lukukausi    
Tunnin pituus määräytyy osallistujamäärän mukaan 30-60 min, 15 minuuttia per oppilas

Sisarusalennus
Musiikkiopiston oppilaat ovat oikeutettuja sisarusalennukseen perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Sisarusalennus toisesta sisaruksesta alkaen 10%.

Aikuisosasto (35 vkoa)
30 min  480€ / lukukausi
45 min  610€ / lukukausi

Ryhmäopetusmaksut opiston ulkopuolisille
Lapsikuoro Tinttaralla 160€ / lukukausi
Nuorisokuoro Okariina 160€ / lukukausi
Musiikin hahmotusaineet 160€ / lukukausi

Muut maksut
Soitinvuokra 50€ / lukukausi
Ulkopaikkakuntalaismaksu 50€ / lukukausi
Kirjaamismaksu 20€ (uudet musiikkiopiston oppilaat, kertamaksu)

Varhaisiän musiikkikasvatus (musiikkileikki)

32 toimintaviikkoa lukuvuodessa

45 min viikossa 160€ / lukukausi
60 min viikossa 170€ / lukukausi
Päiväkotimuskarit 160€ / lukukausi

Sisarusalennus
Musiikkileikissä on sisarusalennus. Sisarusalennus toisesta sisaruksesta alkaen 10%.

Maksukäytännöt

Oppilasmaksut laskutetaan sähköpostitse. Pyydämme perheitä huolehtimaan sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja päivittämään muutokset Eepokseen. Alaikäisen lasku osoitetaan lomakkeessa mainittuun 1. huoltajan sähköpostiosoitteeseen, täysi-ikäinen oppilas saa laskun omaan sähköpostiinsa.

Soitin-ja lauluopinnot laskutetaan elokuussa, kevätkauden laskut lähetetään ennakkoon joulukuussa (eräpäivä tammikuussa).
Musiikkileikki- ja muut ryhmät laskutetaan elo-syyskuun vaihteessa sekä tammi-helmikuun vaihteessa.

Lasku näkyy sähköposteissanne seuraavin tiedoin:

Lähettäjä: Eepos-postitus <laskutus@eepos.fi>

Aihe: Lasku Keski-Helsingin musiikkiopistolta

Laskun vastaanottaminen  ja maksaminen:
– avaa lasku, tallenna koneellesi tai tulosta.
– käytä viitettä laskun maksamiseen.

Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tehdään sähköisesti huhtikuun aikana Eepoksessa. Mikäli olet lopettamassa opintosi tai haluat vielä harkita, ilmoita siitä mahdollisimman pian opettajallesi ja tee virallinen lopettamisilmoitus toimistoon. Alkavan kauden lukukausimaksu peritään täysimääräisenä, mikäli lopettamisilmoitusta / paikanperuutusta ei tehdä annettujen määräaikojen (31.7. / 30.11) puitteissa.

Sisarusalennukset
Sisarusalennus myönnetään samassa taloudessa kirjoilla oleville sisaruksille, toisesta sisaruksesta lähtien.

Eräpäivän siirto
Eräpäivien siirrot ja maksujen ositukset tulee aina sopia toimiston kanssa laskun eräpäivään mennessä. Ositettujen maksujen yhteisesti sovituista eräpäivistä huolehtii maksaja itse, ei musiikkiopisto.

Muistutuslisä
Erääntyneistä laskuista lähetetään muistutus. Toisen muistutuksen lähettämisestä perimme viiden euron muistutuslisän.

Maksamattomat oppilasmaksut
Musiikkiopiston johtokunnan päätöksen mukaisesti maksamattomat oppilasmaksut aiheuttavat opintojen keskeytymisen seuraavan lukukauden alusta. Erääntyneet maksut siirretään perintätoimistolle.

Maksuhuojennukset
Väliaikaista huojennusta soitinoppilasmaksuihin voivat hakea mm. akuutissa taloudellisessa kriisissä olevat perheet. Maksuhuojennukset myöntää hakemusten perusteella musiikkiopiston johtokunta. Hakuaika päättyy syyskauden maksujen eräpäivänä (huojennusta hakevien perheiden eräpäivä siirtyy automaattisesti siihen asti kunnes päätös on tehty). Mikäli haet huojennusta kesken lukuvuoden, ota yhteys toimistoon. Huojennusta ei pääsääntöisesti myönnetä kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana, ei myöskään ryhmäaineisiin, muskariin eikä aikuisosastolle. Tulosta tästä: maksuhuojennushakemus

Musiikkileikin maksu- ja peruutuskäytännöt

Musiikkileikki, kantele, rytmiikka, soittoniekat, ukulele
Paikan varaus koskee koko lukuvuotta. Ryhmät laskutetaan ryhmäkokoonpanojen vahvistuttua syyskuussa ja kevätkaudella tammi–helmikuussa. Mikäli muskaripaikka perutaan kunkin lukukauden eräpäivään mennessä, laskusta hyvitetään loppukauden osuus. Eräpäivän jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Lopettamisajankohdaksi tulee se päivä, jolloin asiasta yllämainittujen ohjeiden mukaisesti toimistolle ilmoitetaan. Yhden kahden kokeilukerran jälkeen välittömästi perutuista paikoista emme veloita.

Paikan peruutukset ja muutokset
Paikkojen peruutukset tulee ilmoittaa suoraan toimistoon, ilmoitus opettajalle ei riitä. Näin vältämme aiheettomat laskutukset ym. Muskari- ja ryhmämaksuja ei voi jaotella useammalle kuukaudelle, vaan ne tulee maksaa kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä.

Sisarusalennukset
Sisarusalennus 10% myönnetään samassa taloudessa kirjoilla oleville sisaruksille, toisesta sisaruksesta lähtien.

Kaikissa maksuasioissa ota yhteys: linda.hellsten(ät)khmusiikki.fi 050 3617 950