Oppilasmaksut lukuvuonna 2020-2021

Huomioitavaa syyskauden laskuissa!
Soitinopintojen lukukausimaksuihin myönnetään 25% ja musiikkileikkiin 50 % alennus Opetus- ja kulttuuriministeriön suoman korona-avustuksen turvin. Alennus koskee syyslukukautta ja valmistautumista mahdolliseen koronan toiseen aaltoon.

 

Musiikkiopiston yksilöopetus

Perus- ja syventävät opinnot
35 toimintaviikkoa lukuvuodessa

Pääaine yksilötunnin pituuden mukaan 
30 min  420€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 315€
45 min  480€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 360€
60 min 480€ / lukukausi     syyslukukausi 2020 360€

Sivuaine perusopintojen oppilaalle (opettajan suosituksella)
30 min  410€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 308€

Sivuaine syventävien opintojen oppilaalle
30 min  300€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 225€
45 min  370€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 278€

Pariopetus ja puhallinvalmennus pienryhmissä
300€ /lukukausi    syyslukukausi 2020 225€
Tunnin pituus määräytyy osallistujamäärän mukaan 30-60 min, 15 minuuttia per oppilas

Sisaralennus
Musiikkiopiston oppilaat ovat oikeutettuja sisaralennukseen perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Sisaralennus toisesta sisaruksesta alkaen 10%.

Aikuisosasto
30 min  480€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 360€
45 min  610€ / lukukausi     syyslukukausi 2020 458€

Ryhmäopetusmaksut opiston ulkopuolisille
Lapsikuoro Tinttaralla 160€ / lukukausi     syyslukukausi 2020 120€
Nuorisokuoro Okariina 160€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 120€
Musiikin hahmotusaineet 160€ / lukukausi syyslukukausi 2020 120€
Pop-lauluryhmä 160€ * / lukukausi (tauolla lv 2020-21)
* musiikkiopistossa opiskeleville oppilaille 100€ / lukukausi

Muut maksut
Soitinvuokra 50€ / lukukausi
Ulkopaikkakuntalaismaksu 50€ / lukukausi
Kirjaamismaksu 20€ (uudet musiikkiopiston oppilaat, kertamaksu)

Varhaisiän musiikkikasvatus (musiikkileikkikoulu)

32 toimintaviikkoa lukuvuodessa

45 min viikossa 160€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 80€
60 min viikossa 170€ / lukukausi    syyslukukausi 2020 85€
Päiväkotimuskarit 160€ / lukukausi syyslukukausi 2020 80€

Sisaralennus
Musiikkileikkikoululaiset ovat oikeutettuja sisaralennukseen. Sisaralennus toisesta sisaruksesta alkaen 10%.

Maksukäytännöt

Oppilasmaksut laskutetaan sähköpostitse. Pyydämme perheitä huolehtimaan sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja päivittämään Eepokseen lukuvuoden aikana osoitteeseen kohdistuvat muutokset. Alaikäisen lasku osoitetaan lomakkeessa mainittuun 1. huoltajan sähköpostiosoitteeseen, täysi-ikäinen oppilas saa laskun omaan sähköpostiinsa mikäli muuta maksajaa ei ilmoiteta toimistoon.

Soitin-ja lauluopinnot laskutetaan elokuussa (eräpäivä syyskuussa), kevätkauden laskut lähetetään ennakkoon joulukuussa (eräpäivä tammikuussa).
Musiikkileikki- ja muut ryhmät laskutetaan elo-syyskuun vaihteessa sekä tammi-helmikuun vaihteessa.

Lasku näkyy sähköposteissanne seuraavin tiedoin:

Lähettäjä: Eepos-postitus
Aihe: Lasku Keski-Helsingin musiikkiopistolta – lukukausimaksu syys/kevät
Laskun vastaanottaminen  ja maksaminen:
– avaa lasku, tallenna koneellesi tai tulosta.
– käytä viitettä laskun maksamiseen.

Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tehdään sähköisesti huhtikuun aikana Eepoksessa. Mikäli olet lopettamassa opintosi tai haluat vielä harkita, ilmoita siitä mahdollisimman pian opettajallesi ja tee virallinen lopettamisilmoitus toimistoon. Alkavan kauden lukukausimaksu peritään täysimääräisenä, mikäli lopettamisilmoitusta / paikanperuutusta ei tehdä annettujen määräaikojen (31.7. / 30.11) puitteissa.

Sisaralennukset
Sisaralennus myönnetään samassa taloudessa kirjoilla oleville sisaruksille, toisesta sisaruksesta lähtien.

Eräpäivän siirto
Eräpäivien siirrot ja maksujen ositukset tulee aina sopia toimiston kanssa ko.laskun eräpäivään mennessä. Ositettujen maksujen yhteisesti sovituista eräpäivistä huolehtii maksaja itse, ei musiikkiopisto.

Muistutuslisä
Erääntyneistä laskuista lähetetään muistutus. Toisen muistutuksen lähettämisestä perimme viiden euron muistutuslisän.

Maksamattomat oppilasmaksut
Musiikkiopiston johtokunnan päätöksen mukaisesti maksamattomat oppilasmaksut aiheuttavat opintojen keskeytymisen seuraavan lukukauden alusta. Erääntyneet maksut siirretään perintätoimistolle.

Maksuhuojennukset
Väliaikaista huojennusta soitinoppilasmaksuihin voivat hakea mm. akuutissa taloudellisessa kriisissä olevat perheet. Maksuhuojennukset myöntää hakemusten perusteella musiikkiopiston johtokunta. Hakuaika päättyy syyskauden maksujen eräpäivänä (huojennusta hakevien perheiden eräpäivä siirtyy automaattisesti siihen asti kunnes päätös on tehty). Mikäli haet huojennusta kesken lukuvuoden, ota yhteys toimistoon. Huojennusta ei pääsääntöisesti myönnetä kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana, ei myöskään ryhmäaineisiin, muskariin eikä aikuisosastolle. Tulosta tästä: maksuhuojennushakemus

Muskareiden maksu- ja peruutuskäytännöt

Muskarit, kantele, rytmiikka, soittoniekat, ukulele
Paikan varaus koskee koko lukuvuotta. Ryhmät laskutetaan ryhmäkokoonpanojen vahvistuttua syyskuussa ja kevätkaudella tammi–helmikuussa. Mikäli muskaripaikka perutaan kunkin lukukauden eräpäivään mennessä, laskusta hyvitetään loppukauden osuus. Eräpäivän jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Lopettamisajankohdaksi tulee se päivä, jolloin asiasta yllämainittujen ohjeiden mukaisesti toimistolle ilmoitetaan. Yhden kahden kokeilukerran jälkeen välittömästi perutuista paikoista emme veloita.

Paikan peruutukset ja muutokset
Paikkojen peruutukset tulee ilmoittaa suoraan toimistoon, ilmoitus opettajalle ei riitä. Näin vältämme aiheettomat laskutukset ym. Muskari- ja ryhmämaksuja ei voi jaotella useammalle kuukaudelle, vaan ne tulee maksaa kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä.

Sisaralennukset
Sisaralennus 10% myönnetään samassa taloudessa kirjoilla oleville sisaruksille, toisesta sisaruksesta lähtien.

Kaikissa maksuasioissa ota yhteys: lea.einio(ät)khmusiikki.fi 050 3617 950