Päiväkotimuskarit

Opettaja

Olen Jenna Korhonen, varhaiskasvatuksen opettaja ja kolmatta vuotta syksyllä aloittava varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opiskelija. Ennen opintojani ehdin toimia varhaiskasvatuksen opettajana 1-3 sekä 3-5 vuotiailla neljä vuotta ja jo tuolloin musiikki oli ryhmien päiviä rytmittävä tekijä ja iso osa arkea laulujen, lorujen, yhteismusisoinnin ja improvisaation kautta.

Mitä tunnilla tehdään?

Päiväkotimuskarissa lasten kanssa yhdessä oppiminen, ihmettely, musiikin ilon ja riemun löytäminen sekä monipuolisesti käytettävät musiikkikasvatuksen työtavat eli lorut, laulut, soittaminen, liikunta, kuuntelu ja improvisointi ovat muskarityössä ja pedagogina minulle tärkeitä.