Päiväkotimuskarit

Opettaja

Olen Jenna Korhonen, varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pedagogi sekä varhaiskasvatuksen opettaja. Ennen musiikkikasvatusopintojani toimin varhaiskasvatuksen opettajana neljä vuotta ja jo tuolloin musiikki oli ryhmien päiviä rytmittävä tekijä ja iso osa arkea laulujen, lorujen, yhteismusisoinnin ja improvisaation kautta.

Mitä tunnilla tehdään?

Päiväkotimuskarissa lasten kanssa yhdessä oppiminen, ihmettely, musiikin ilon ja riemun löytäminen sekä monipuolisesti käytettävät musiikkikasvatuksen työtavat eli lorut, laulut, soittaminen, liikunta, kuuntelu ja improvisointi ovat muskarityössä ja pedagogina minulle tärkeitä.