TYÖNOHJAUKSELLINEN ESIMIES


VUOROVAIKUTUS

Lähde internet, Helena Aarnio, HAMK

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN

HENKISET PERUSTARPEET

 • Rakastettu ja hyväksytty
 • Arvostettu
 • Täysivaltainen
 • Yhteisön jäsen

TOIMINNAN PERUSTA

 • Avoimuus
 • Suoruus
 • Hyväksyminen
 • Uskottavuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Omana itsenään oleminen

KÄYTTÄYTYMINEN

 • Havaittavaa
 • Tilannesidonnaista
 • Joustavaa
 • Dynaamista
 • Ratkaisuhakuista

 

KUUNTELU

MYÖTÄELÄMINEN

 • Läsnäolo
 • Aitous
 • Rehellisyys
 • Halu ymmärtää
 • Keskittyminen puhujaan
 • Myötäeläminen kaikilla aisteilla
 • Sama tahti puhujan kanssa

PYRKIMYKSET

 • Tunnistaa ja tunnustaa puhujan ammattitaidon
 • Erottaa ydinkohdat
 • Erottaa toisistaan mielipiteet ja faktat
 • Löytää sanojen takaa todelliset merkitykset
 • Havaitsee positiivisen tarkoituksen
 • Arvioi ja tekee päätelmiä
 • Arvioi sanoman luotettavuutta sanojen ja sanattomien vihjeiden kautta

TOIMINTATAVAT

 • Tekee kysymyksiä
 • Hyväksyy erilaisuuden
 • Hyväksyy erilaisen mielipiteen
 • Arvostaa erilaista mielipidettä
 • Ajattelee sekä-että
 • Antaa tarkoituksenmukaista palautetta
 • Uskaltaa olla hiljaa
 • Pyrkii optimismiin
 • Pyrkii lopputulokseen

 

PALAUTE

ANTAMINEN

 • Välittömästi
 • Suoraan, yksityiskohtia sisältäen
 • Asiasta, rakentavasti
 • Kannustavasti
 • Päättyy hyviin asioihin

VASTAANOTTAMINEN

 • Kuunnellen ja kysellen
 • Avoimena uusille ajatuksille
 • Miksi jokin herättää tunteita?
 • Antajalle palaute on totta
 • Tilaisuus oppia
 • Kiitos palautteesta!