Harmonikka

Opettaja

Olen Niko Kumpuvaara, muusikko ja harmonikkapedagogi. Muusikon työssäni toimin erilaisten musiikkityylien parissa ja samanlaista kirjavaa musiikin ilosanomaa pyrin välittämään myös oppilailleni.


Soittimeni

Harmonikka on kosketinsoitin jonka saamme hengittämään palkeen avulla. Se on soitin, joka soveltuu moneen musiikkiin. Sillä voit helposti soittaa kappaleita yksin tai muiden kanssa. Harmonikalla on myös monta lempinimeä. Hanuri, haitari, kurttu, sirmakka, pirun keuhkot ja ruttu ovat sellaisia joita minä olen kuullut.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Harmonikkatunneilla opetellaan soittamaan eri tyylisiä musiikkikappaleita. Soitamme vanhaa barokin ajalla sävellettyä musiikkia, uutta harmonikalle sävellettyä musiikkia sekä kaikkea mahdollista musiikia siltä väliltä. Opettelemme nuottien lukemista sekä korvakuulolta soittamista, milloin nuotteja ei tarvita. Improvisoimme myös aina kun hyvä tilaisuus koittaa!

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT
Soiva taito 1 (POP 1)

Asteikot, murretut kolmisoinnut ja säestyssoinnut I-IV-V7:

 • Soitetaan 1 oktaavi (voi soittaa kädet erikseen)
 • C-, A-, D-, ja F-duurit ja harmoniset mollit
 • Säestyssointuja on hyvä soveltaa tuttuihin kappaleisiin
 • Prima vista

Soiva taito 1 konsertti:

 • 3 erityylistä kappaletta (eri tyylikausilta*)

Suositellaan yhteissoittoa, vapaata säestystä, korvakuulosoittoa ja improvisaatiota tunneilla

PERUSOPINNOT
Soiva taito 2 (POP 2)

 • Asteikot: Kaikki duuriasteikot ja harmoniset molliasteikot, sekä kromaattinen asteikko ja murretut kolmisoinnut 2 oktaavia, kädet yhdessä. Lisäksi säestyssoinnut I-IV-V7 kaikissa sävellajeissa
 • Prima vista
 • Vapaa säestys: Tutustutaan sointumerkeistä soittamisen alkeisiin

Konsertit:

 • Vähintään kaksi konserttia, joissa soitetaan useampi teos (4 kappaletta/konsertti)
 • Konsertit voidaan jakaa pienempiin osiin (videointi mahdollinen arviointia varten)
 • Eri tyylisiä teoksia (eri tyylikausilta*)
 • Mielellään yksi laajamuotoinen* teos (voi olla yhteissoittoa)
 • Mielellään yksi kamarimusiikkiteos
 • Mahdollisuuksien mukaan oma sävellys ja/tai improvisaatiota

SYVENTÄVÄT OPINNOT
SOP-konsertti:

 • Valmistetaan ohjelmakokonaisuus, jonka soiva kesto on vähintään 15 min.
 • Kokonaisuuden voi jakaa pienempiin osiin (esitys voidaan videoida arviointia varten)
 • Kokonaisuuden täytyy sisältää monipuolisesti ohjelmistoa eri tyylikausilta
 • Yhteissoittoa suositellaan
 • Mahdollisuuksien mukaan suositellaan esitettäväksi oma sävellys ja/tai improvisaatiota.
 • Lopputyön arvioi kaksi kollegaa.

Asteikot:

 • Kaikki duuri- ja harmoniset molliasteikot ja murretut kolmisoinnut 2 oktaavia.
 • Suositellaan myös melodisen mollin soittoa
 • Diatoninen kvinttikierto duurissa kahteen etumerkkiin

Prima vista

Vapaa säestys:

 • Suositellaan laajempaa perehtymistä sointumerkeistä soittamiseen mahdollisuuksien mukaan

Lopputyö

 • Lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien kanssa
 • Lopputyö voi myös painottua enemmän muuhun kuin pelkkään instrumentin hallintaan (sävellys/improvisaatio/musiikkiteknologia tms.)

Kaikissa suorituksissa voidaan ohjelmiston tasoluokittelussa käyttää apuna Suomen musiikkioppilaitosten liiton ohjelmistoluetteloa (2005) ja opettajan omaa harkintaa.

Tyylikaudet (esim.):

 • Barokki, romantiikka,  nykymusiikki

Tyylit (esim.):

 • Taidemusiikki, pop, jazz, kansanmusiikki

Laajamuotoinen teos:

 • Esim. sonaatin/sonatiinin I-osa tai variaatioteos.