Kontrabasso

 

Opettaja

Olen Tarmo Anttila, kontrabassonsoiton opettaja. Keski-Helsingin musaopistossa ihmettelen kontrabasson pehmeää maailmaa nurkkaluokassa upeiden oppilaiden kera. Välillä soitetaan, välillä lauletaan, mutta ennen kaikkea pidetään hauskaa eri musapoluilla.

Soittimeni

Basso on jousiperheen suurin ja matalin soitin. Orkesterihommissa basistit ovat enemmän komppipuolella, mutta tarvittaessa voimme tarjota myös kauniita melodioita. Soittimen aloitusikä keikkuu 6-7 vuodesta ylöspäin. Basson saa vuokrattua opistolta.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Soittotunnilla opetellaan bassonsoiton perusteita: nuoteista soittamista ja sitä miten soitetaan jousella ja näppäillen. Musiikkityylejä on yhtä monta kuin soittajiakin. Kappaleita Mozartista Minecraftiin on soviteltu bassolle, ja niiden kautta paitsi opetellaan soittamista myös nautitaan musiikista sen kaikissa muodoissa.

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinesittely

Orkesterikone, kontrabasso

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT
Soiva taito 1 (POP 1)

 •  Asteikot 2bb ja 2# tasoisina yhdessä oktaavissa 
 • Primavista
 • Etydi tai vastaava harjoitus

Soiva taito 1 konsertti:

 • 2-3 kappaletta
 • Erityyliset sävellykset
 • Tason mukainen oma sävellys ja/tai improvisaatio vapaaehtoinen
 • Ryhmäsoitto/duosoitto suositeltavaa

Soiva taito 2 (POP 2)

 •  Asteikot 2-3 oktaavissa 
 • Prima vista
 • Etydi tai vastaava harjoitus

Soiva taito 2 konsertti:

 • Laaja teos (sonaatti, konsertto, sarja) sekä yksi kappale
 • Vaihtoehtoisesti voi soittaa esimerkiksi 3 pienempää kappaletta laajan teoksen sijaan
 • Tason mukainen oma sävellys tai improvisaatio vapaaehtoinen mutta suositeltava
 • Ryhmäsoitto/duosoitto suositeltavaa


SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • asteikkoja soitetaan tunnilla mutta eivät varsinaisesti kuulu enää tutkintoon.
 • Prima vista
 • Etydi

 Syventävien opintojen lopputyökonsertti:

 • Oppilas on erikoistunut solistiseen instrumentin hallintaan.
 • laaja teos (sonaatti, konsertto, sarja) sekä kaksi kappaletta joista yksi on pianosäestyksellinen ja toinen soolobassoteos.
 • Tason mukainen improvisaatio tai sävellys vapaaehtoinen. Ryhmä- tai duosoitto vapaaehtoinen.
 • Oppilas on syventänyt osaamistaan asiantuntijaopettajien kanssa sävellykseen, improvisointiin, musiikkiteknologiaan tms:

Kaikissa tasoissa on suositeltavaa tallentaa eri vaiheita opinnoissa (konsertteja, asteikkosoittoa, etydejä, improa, sävellyksiä, ryhmäsoittoa…). Tallenteet lisätään eepokseen