Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet ovat osa musiikkiopiston perus- ja syventävien opintojen opintoja. Muha-tunneilla opiskellaan musiikin teknologian perusteita ja hyödynnetään musiikkiteknologiaohjelmia. Muhassa käytetään luokkasoittimiston lisäksi oppilaiden omia soittimia.

Opettajana toimii sekä perus- että syventävissä opinnoissa Erno Aalto-Urantowka erno.aalto-urantowka(at)khmusiikki.fi.

Opetukseen voi osallistua ulkopuolisena opiskelijana ryhmäkiintiöiden niin salliessa. Lukukausimaksu opiston ulkopuolisille 140€. Tiedustelut info(at)khmusiikki.fi.

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu
aloitetaan n. 9 vuoden iässä
harjaannuttaa musiikissa tarvittavia tietoja ja taitoja
auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään musiikillisia kokonaisuuksia ja lainalaisuuksia
kehittää mm. kuuntelu-, laulu-, nuotinluku- ja nuotinkirjoitustaitoa
tukee soitin- tai lauluopintoja
lähestyy musiikkia eri näkökulmasta kuin yksilöopetuksessa

Opiskelu musiikkiopistossa »

Avoimet opinnot »

Musiikin hahmotusaineet »

Orkesterit »

Kurssikuvaukset

Perusopintojen yhteiset opinnot

Muha-johdanto
Muha-perusteet

Kesto: 1 + 1 lukuvuotta.
Tavoitteet: Oppilas tutustuu musiikin hahmottamisen eri työkaluihin ja tapoihin.
Sisältö: Oman kulttuurimme taide-, kansan- ja populaarimusiikkia tarkastellaan eri työtavoilla, jotka kehittävät oppilaan kykyä tunnistaa, toistaa, kehittää ja arvottaa musiikillisia ilmiöitä.
Työtavat: Laulaminen, soittaminen, nuotintaminen, musiikkityylien tunnistaminen, musiikillinen keksintä ja musiikkiteknologia.
Ajankohta: muha-opinnot aloitetaan alkaen oppilaan noin toisesta soittovuodesta.

Valinnaiset kurssit perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa

Musiikin kirjoitus

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät) kaikkiaan suoritetaan vähintään 1 lukuvuoden opinnot eli kaksi kurssia.
Tavoitteet: Oppilas kehittää kykyään hyödyntää eri nuotinnusmenetelmien käyttöä musiikin hahmottamisen välineenä. Oppilaan omaksuu omavaraisen ja eri musiikillisiin tilanteisiin mukautuvan musiikin nuotintamisen taidon.
Sisältö ja työtavat: Transkriptioiden, melodia- ja sointusommitelmien, sovitusten sekä sävellysten laatiminen tuttujen kappaleiden pohjalta.

Musiikin soittaminen

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät)
Tavoitteet: Oppilas hyödyntää omaa musisointiaan musiikin hahmottamisen välineenä ja kykenee mukauttamaan sitä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa musiikillisissa tilanteissa.
Sisältö: Melodian, rytmin, harmonian ja sointivärin hahmottamiseen, toisintamiseen, muistamiseen ja kehittämiseen keskitytään ensisijaisesti tuttuja kappaleita musisoimalla.
Työtavat: Oman soittimen soittaminen, rytmiikka, vapaa säestys ja improvisaatio.

Musiikin historia

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät)
Tavoitteet: Oppilas kehittää musiikkityylien tuntemustaan  ja musiikillista ajatteluaan musiikin hahmottamisen välineenä. Oppilas hankkii tietoutta omasta roolistaan aktiivisena musiikkikulttuurin tuottajana, kuluttajana sekä uusintajana.
Sisältö: Eri aikakausien musiikkikulttuurit sekä kuuntelemalla että soittamalla.
Työtavat: Musiikkikäytänteisiin ja -kulttuureihin liittyvän tiedon etsiminen, jäsentäminen, esittäminen sekä niistä keskusteleminen.

Musiikkiteknologia

Kesto: yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys tai kevät)
Tavoitteet: Oppilas hyödyntää musiikkiteknologiaa osana omaa musiikillista toimintaansa ja kehittää taitoaan hyödyntää musiikkiteknologian mahdollisuuksia musiikin hahmottamisen tapana.
Sisältö: Tutustuminen notaatio- sekä sekvensseriohjelmien peruskäyttöön
Työtavat: Olemassa olevien kappaleiden tai omien sovitusten/sävellysten/improvisaatioiden nuotintaminen ja/tai tallentaminen

Lukujärjestys

Avaa lukujärjestys tästä linkistä »

Musiikin hahmotusaineet (muha) perusopintojen opintopolku

Yhteiset opinnot
Yhteiset opinnot kestävät kaksi (1+1) lukuvuotta (60 min/vko)
Muha-johdanto (muha 1)
Muha-perusteet (muha 2)

Valinnaiset kurssit
Yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys- tai kevät)
Kursseja suoritetaan yhteensä vähintään kuusi
Suoritusten vähimmäismäärä on merkitty kurssikokonaisuuksittain
Oppilas voi suorittaa vaikka kaikki tarjolla olevat valinnaiset!

Musiikin kirjoitus, vähintään kaksi seuraavista
Äänitteeltä nuoteiksi (45/vko)
Melodiasta sointuihin (60/vko)
Sovituspaja (45/vko)
Sävellyspaja (60/vko)

Musiikin soittaminen, vähintään yksi seuraavista
Oma soitin mukaan! (60/vko)
Rytmiikka (45/vko)
Sointuja koskettimilla (60/vko)
Improvisaatiopaja (45/vko)

Musiikin historia, vähintään yksi seuraavista
Musiikki eilen, kuuntelu (60/vko)
Musiikki eilen, soittaminen (60/vko)
Musiikki tänään, kuuntelu (60/vko)
Musiikki tänään, soittaminen (60/vko)

Musiikkiteknologia, vapaavalintainen
Notaatio-ohjelmat (60/vko)
Sekvensseriohjelmat (60/vko)

Musiikin hahmotusaineet (muha) syventävien opintojen opintopolku kevät 2019

Valinnaiset kurssit
Yksi kurssi kestää yhden lukukauden (syys- tai kevät)
Suoritetaan yhteensä vähintään kuusi vapaavalintaista kurssia
Oppilas voi suorittaa vaikka kaikki tarjolla olevat valinnaiset!

Musiikin kirjoitus
Äänitteeltä nuoteiksi (60/vko)
Melodiasta sointuihin (60/vko)
Sovituspaja (90/vko)
Sävellyspaja (90/vko)

Musiikin soittaminen
Oma soitin mukaan! (75/vko)
Rytmiikka (75/vko)
Sointuja koskettimilla (75/vko)
Improvisaatiopaja (75/vko)

Musiikin historia
Musiikki eilen, kuuntelu (60/vko)
Musiikki eilen, soittaminen (60/vko)
Musiikki tänään, kuuntelu (60/vko)
Musiikki tänään, soittaminen (60/vko)

Musiikkiteknologia
Notaatio-ohjelmat (60/vko)
Sekvensseriohjelmat (60/vko)

Ilmoittaudu opetukseen!

Tietoa opinnoista »

Oppilasmaksut »