Oboe

Opettaja

Minä olen Aila Hettula, muusikon ja musiikkikasvattajan polkuja tasatahtiin tai vuoroaskelin kulkeva pillipiipari. Opetan Keski-Helsingin musiikkiopistossa oboensoittoa ja kirjoittelen oppilailleni yhteissoittomateriaalia, koska usein parhaat hetket musiikissa koetaan yhdessä muitten kanssa soittaessa tai laulaessa.

Vapaa-ajalla kuljen reppu selässä luonnossa tai teen talkootöitä perinnetilalla.

Soittimeni

Oboe on monipuolinen soitin, jolla on oma rikas historiansa länsimaisessa taidemusiikissa, mutta oboesoittimia löytyy myös monen muun musiikkikulttuurin perinteestä. Oboe kuuluu puupuhallinperheeseen, ja sen ääni syntyy puhallettaessa suukappaleeseen, joka on tehty kahdesta vastakkain sidotusta ruokolehdykästä.  Kun menet kuuntelemaan sinfoniaorkesterin konserttia tai vaikkapa katsomaan ooppera- tai balettiesitystä, kuulet orkesterista ensimmäisenä oboistin soittaman viritysäänen. Oboen ääni soi kauniisti ja usein kovin kaihoisasti, mutta ketteryyttä, iloisia ja leikkisiäkin sävyjä löytyy: mm. Sergei Prokofjevin musiikkisadussa Pekka ja susi on lammessa uiskentelevan veikeän ankan rooli kirjoitettu juuri oboelle.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaanoppimiseen liittyviä ilmiöitä,harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Lue lisää…

Milloin kannattaa aloittaa?

Oboensoiton aloittamiselle on etua, jos hampaat ovat jo vaihtuneet; joskus purenta tai hampaiden koko voi hankaloittaa huuliotteen eli ansatsin muodostamista. Aika monet oppilaat ovat kuitenkin käyneet läpi pitkiäkin oikomishoitoja, ja silti pystyneet jatkamaan soittoa. Soittamisen aloittamiseen vaikuttaa käsien koko. 2-3 -luokkalaiset ovat useimmiten jo sen kokoisia, että kädet ylettyvät riittävästi soittimen läpille.

Soitinesittely

Orkesterikone, oboe

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT

Soiva taito 1 ( POP 1)

 • Asteikkosoittoa eri sävellajeissa 4# ja 4 b asti 
 • Etydejä ja laulumateriaalia, nuotinlukuharjoituksia ja omaa musiikillista keksimistä
 • Sooloja ja säestyksellisiä kappaleita

Konsertin sisältö

 • 3- 4 pienimuotoista teosta; sooloja, säestyksellisiä kappaleita, yhteissoittoa 

POP 1 -konsertissa on 1 kollega antamassa palautetta. Suoritus ja palaute kirjataan eepokseen. 

Soiva taito 2 (POP 2) 

 • Asteikkosoittoa kaikissa sävellajeissa 1 1/2 – 2 oktaavin alalta & kromaattinen asteikko c1 -c 3  
 • Etydejä, orkesterikirjallisuutta, nuotinlukuharjoituksia, improvisointia, omia sävellyksiä/sovituksia
 • Monipuolista ohjelmistoa eri aikakausilta; sooloja, säestyksellisiä teoksia sekä kamarimusiikkia

Konsertin sisältö 

 • Laajamuotoinen teos (sonaatti, konsertto, sarja) sekä 1-2 pienempää kappaletta tai vaihtoehtoisesti 3-4 pienempää kappaletta
 • Konsertissa voi olla oma sävellys tai improvisaatio sekä kamarimusiikkia 

POP 2 -konsertissa on 1-3 kollegaa antamassa palautetta, riippuen siitä, jatkaako oppilas syventäviin opintoihin.  Suoritus ja palaute kirjataan eepokseen. 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • Asteikkosoittoa kaikissa sävellajeissa 1 1/2 – 2 oktaavin alalta, harmoniset ja melodiset mollit
  & kromaattista asteikkoa b -f 3
 • Etydejä, orkesterikirjallisuutta, improvisointia, omia sävellyksiä/sovituksia 
 • Monipuolista ohjelmistoa eri aikakausilta: sooloja, säestyksellisiä teoksia sekä kamarimusiikkia 

Lopputyö 

 1. a) Oppilas on erikoistunut solistiseen instrumentin hallintaan: 

Oppilas suunnittelee yhdessä opettajan kanssa monipuolisen konserttiohjelman, jossa on erityylisiä sävellyksiä eri aikakausilta.  Konserttikokonaisuus voi muodostua esim. yhdestä laajamuotoisesta teoksesta, soolosävellyksestä ja kamarimusiikkikappaleesta,  ja konsertissa voi olla mukana oma sävellys, sovitus tai improvisaatio. Lopputyöhön voi liittää myös konsertin käsiohjelman tai vaikkapa  pienimuotoisen tutkielman jostain konsertin teoksesta tai säveltäjästä. 

SOP- konsertissa on 1-3 kollegaa antamassa palautetta. Suoritus ja palaute kirjataan eepokseen. 

 1. b) Oppilas on syventänyt osaamistaan asiantuntijaopettajien kanssa sävellyksessä, improvisoinnissa, musiikkiteknologiassa tms.: Lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien kanssa, ja rehtori vahvistaa niiden pohjalta tehdyn lopputyösuunnitelman. Lopputyön arvioi 1-3 asiantuntijaa, ja suoritus ja palaute kirjataan eepokseen. 

Eepokseen tallennetaan koko opintopolku: ohjelmistot, esiintymiset ja suoritukset sekä mahdollisuuksien mukaan myös tallenteita  opintojen eri vaiheista.