Pasuuna

Opettaja

Olen Petri Aarnio, musiikkikasvatuskoulutuksen saanut, pasuunan ja tenori- tai baritonitorven soittoa opettava Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori. Sydäntäni lähellä on lasten ja nuorten elämyksellinen, oivaltava ja iloinen yhteismusisointi. Olen kiinnostunut musiikin vaikutuksesta ihmiseen ja yhteiskuntaan. Siksi parannan mielelläni maailmaa myös luottamustoimissa ja kouluttamalla.

Soittimeni

Pasuuna on mielestäni maailman hienoin soitin. Sillä voi soittaa todella lujaa ja vaikka räyhäten tai sitten tuskin kuultavan hiljaa, pehmeästi ja samettisesti.  Pasuuna taipuu hyvin erilaisiin musiikkityyleihin ja sitä kuuleekin esimerkiksi sinfoniaorkestereissa, kirkkolaulun mukana, erilaisissa jazzyhtyeissä sekä rokkibändien taustalla. Pasuunan sointi on jumalainen ja se soi miehen lauluäänen korkeudella.

Mitä soittotunneilla tehdään? 

Pasuunatunneilla soitetaan asteikkoja ja etydeitä, opetellaan helppoja lauluja kuulonvaraisesti ja soitetaan isompia kappaleita nuoteista. Lisäksi välillä soitetaan hatusta eli improvisoidaan ja hassutellaan. Soittomateriaalina toimivat kaikki erilaisista musiikkityyleistä poimitut, oppilaalle sopivat ja häntä miellyttävät kappaleet. Lukukauden alussa sovitaan yhdessä sisällöt ja tavoitteet, joita kohti lukukauden aikana tähdätään ja lopussa katsotaan, kuinka ne saavutettiin.

Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä, harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Lue lisää…

Soitinesittely

Orkesterikone, pasuuna

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.  

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa. 

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8. 


Soitinkohtainen op
intosisältö

PERUSOPINNOT

Soiva taito 1 (POP 1) 

 • Asteikot: 1 oktaavi, harm.mollit: C – a, G – e, D – h, F – d, B – g
 • Etydit
 • Säestykselliset kappaleet

Soiva taito 1 -konsertti:

 • 4 pienimuotoista teosta, joista yksi voi olla sooloteos tai etydi

Soiva taito 2 (POP 2) 

 • Asteikot: 2 oktaavia, harm. mollit: C-a, G-e, D-h, A-fis, E-cis, H-gis, Fis-dis, F-d, B-g, Es-c, As-f, Des-b, Ges-es, krom. asteikko g1-g3
 • Etydit
 • Säestykselliset pienimuotoiset teokset
 • Laajamuotoiset teokset
 • Sooloteokset

Soiva taito 2 –konsertti

 •  Laajamuotoinen teos (tai vähintään 2 osaa laajamuotoisesta teoksesta)
 • Soolo
 • 2 (-3, mikäli laajamuot. teoksesta soitetaan vain 2 osaa) pienimuotoista teosta 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • Kaikki asteikot (harm. ja mel. mollit 2 okt., V7 ja I -soinnut 2 oktaavin alueelta, krom. c1-c4,
 • Etydit
 • Sooloteokset
 • Laajamuotoiset teokset (Konsertot, Sonaatit, Sarjasävellykset)
 • Pienimuotoiset teokset

Syventävien opintojen lopputyökonsertti

 • Laajamuotoisesta teoksesta vähintään kaksi osaa
 • Soolosävellys
 • 2 (-3, mikäli laajamuotoisesta teoksesta soitetaan vain 2 osaa) pienimuotoista teosta

Kaikissa konserteissa on mahdollista ja toivottavaa esittää myös oma sävellys ja/tai kamarimusiikkia.