Saksofoni

Opettaja

Olen Nanna Ikonen ja toimin saksofoninsoiton opettajana Keski-Helsingin musiikkiopistossa. Opettajana minulle on tärkeää tarjota oppilailleni positiivinen ja kannustava oppimisympäristö, jonka ytimessä on musiikista ja sen soittamisesta nauttiminen. Opetustyön ohella olen monipuolinen ja utelias muusikko ja aktiivisesti esiintyvä taiteilija.

Soittimeni

Saksofoni on monipuolinen soitin, jolla voi soittaa monia musiikkityylejä niin soolona, bädeissä kuin orkesterin riveissäkin. Monet ihastuvat saksofonin sävyyn, joka muistuttaa ihmisen ääntä. Saksofonilla voi soittaa niin voimakkaasti kuin hyvin hiljaakin ja äänen sävyä voi muuttaa erilaisilla soittotekniikoilla. Saksofoninsoitossa vain mielikuvitus on rajana musiikilliselle ilmaisulle.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä, harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Lue lisää…

Milloin kannattaa aloittaa?

Saksofoninsoiton hyvä aloittamisikä on noin 8-10 vuotta. 2-3 -luokkalaisen kädet jo ylettävät paremmin soittimelle. Etuhampaat olisi hyvä olla jo vaihtuneet, oikomahoidosta ei ole haittaa. Ekaluokkalaiset ja pienemmät hyötyvät puhallinvalmennuksesta, josta voi sitten siirtyä ketterästi saksofoniin.

Soitinesittely

 

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT

Soiva taito 1 (POP 1) 

 • Asteikot 4# ja 4b asti sekä niiden kolmisoinnut 
 • Primavista 
 • Etydi tai vastaava harjoitus
 • Konsertissa soitetaan 2-3 kappaletta

Sisältö:

 • Erityyliset sävellykset, joista yksi mielellään aikamme musiikkia
 • Konsertti voi myös sisältää oman sävellyksen ja/tai improvisaation
 • kvartetti- tai duosoitto myös suositeltavaa

Soiva taito 2 (POP 2)

 • Kaikki asteikot ja niiden kolmisoinnut sekä kromaattinen asteikko 
 • Prima vista
 • Etydi tai vastaava harjoitus

Konsertin sisältö:

 • teos (sonaatti, konsertto, sarja) sekä 1-2 pienempää kappaletta
 • yhden sävellyksistä tulisi olla aikamme musiikkia
 • vaihtoehtoisesti voi soittaa esimerkiksi 3-4 pienempää kappaletta laajempien teosten sijaan
 • konsertti voi myös sisältää oman sävellyksen ja/tai improvisaation
 • kvartetti- tai duosoitto myös suositeltavaa

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • Kaikki asteikot, niiden kolmisoinnut ja dominanttiseptimisoinnut ja niiden terssiasteikot, sekä kromaattinen ja kokosävelasteikko 
 • Prima vista
 • Etydi

Lopputyö:

Oppilas on erikoistunut solistiseen instrumentin hallintaan:

 • konsertissa kaksi erityylistä laajamuotoista teosta (sonaatti, konsertto, sarja) sekä 1-2 lyhyempää kappaletta. 
 • yhden sävellyksistä tulisi olla aikamme musiikkia
 • konsertti voi myös sisältää oman sävellyksen ja/tai improvisaation
 • konsertti voi sisältää myös 1-2 kamarimusiikkiteosta (esim. saksofonikvartetti, duo toisen puhaltimen kanssa, tms.)

Oppilas on syventänyt osaamistaan asiantuntijaopettajien kanssa sävellykseen, improvisointiin, musiikkiteknologiaan tms. Lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien kanssa. Rehtori vahvistaa lopputyösuunnitelman.

Kaikissa tasoissa on suositeltavaa tallentaa eri vaiheita opinnoissa (konsertteja, asteikkosoittoa, etydejä,improa, sävellyksiä, ryhmäsoittoa…). Tallenteet lisätään eepokseen.