Movement-hanke päättyy

Musiikkiopistomme on ollut mukana kaksi lukuvuotta kestävässä Erasmus+ -hankkeessa Movement – Music teaching for Life Skills and Resiliency. Hanke päättyy kesäkuun lopussa. Hankkeessa olemme vahvistaneet koululaisten lasten elämänhallintataitoja ja resilienssikykyä musiikin avulla. Olemme iloinneet alakoululaisista lapsista ja musiikista koulussa sekä keränneet materiaalia, josta olemme rakentamassa oppimisalustaa yhdessä neljän muun eurooppalaisen keskuksen kanssa.

Avoin verkkokurssi julkaistaan kuun vaihteessa. Se on suunnattu ensisijaisesti luokanopettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille, mutta siitä on hyötyä myös kaikille ryhmäaineiden opettajille, musiikin aineenopettajille ja opettajien koulutuksesta vastaaville henkilöille.

Kiitämme lämpimästi mukana olleita koululaisia, heidän opettajiaan ja yhteistyökoulujamme Aleksis Kiven peruskoulua, Kalasataman peruskoulua ja Vallilan ala-astetta. Musiikki elää arjessa!

Hankkeen sivu: https://www.projectmovement.eu/