Alttoviulu

Opettaja

Olen Vuokko Juutilainen ja opetan Keski-Helsingin musiikkiopistossa alttoviulunsoittoa. Olen musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta, jossa opiskelin esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa. Yhteissoitto on minulle tärkeää, ja olen mukana myös musiikkiopiston orkesteritoiminnassa.

Soittimeni

Alttoviulu on maailman ihanin soitin! Jousisoitinperheessä alttoviulu asettuu viulun ja sellon väliin.  Alttoviulu on hieman isompi kuin viulu, ja soi kvinttiä alempaa. Alttoviulun sointi on tumma,  pehmeä ja puhutteleva. Alttoviulua voi soittaa yksin, mutta hauskaa on myös yhteissoitto muiden  alttoviulistien kanssa sekä soittaminen jousiorkesterissa.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Alttoviulutunneilla opetellaan aluksi soittamisen perusasioita; soittoasentoja, näppäilyä, jousen  käyttöä ja nuotinlukua. Soitamme myös korvakuulolta, laulamme, leikimme ja keksimme  kappaleita itse. Ryhmätunneilla soitamme alttoviulistikavereiden kanssa heti ensimmäisenä  vuonna. Esiinnymme opistolla konserteissa useamman kerran vuoden aikana, ja käymme myös  kuuntelemassa alttoviulukonsertteja opiston ulkopuolella.

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinesittely

Orkesterikone, alttoviulu

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT
Soiva taito 1 (POP 1)

 • yksilöopetusta sekä ryhmäopetusta
 • löydetään luonteva soittoasento
 • soitetaan helppoja rytmejä ja melodioita näppäillen sekä jousella
 • soitetaan vapailla kielillä sekä huiluäänillä
 • yksilöopetusta ja jousiorkesterisoittoa opettajan harkinnan mukaan heti kun se on oppilaalle mahdollista
 • opitaan nuotinluvun perusteita
 • jousilajeja, esim. detaché, legato, portato, staccato ja spiccaton alkeet
 • vasemman käden erilaisia sormiryhmittelyjä
 • soitetaan nuoteista sekä ulkoa ja keksitään kappaleita myös itse
 • aluksi soitettavat kappaleet ovat lyhyitä ja pitenevät sitä mukaa kun oppilaan soittotaito ja nuotinlukutaito kehittyvät
 • asteikkosoitossa duureja sekä luonnollisia molleja pääsosin 1 oktaavin alueelta
 • nuotinluku sujuvoituu ja kappaleet pitenevät ja monipuolistuvat
 • soittamista eri asemissa 1-4, vibrato, pariääniä, akordeja ja jousenkäyttö monipuolistuu
 • tutustumme G-avaimeen
 • asteikkosoitossa 2-oktaaviset duuri- ja molliasteikot eri asemissa
 • opetellaan ottamaan vastuuta kotiharjoittelusta

Soiva taito 2

 • kappaleet ovat aiempaa pidempiä ja laajamuotoisempia ja soitettavaan ohjelmistoon kuuluu kokonaisia konserttoja ja sonaatteja
 • tyylitaju eri aikakausien musiikille kehittyy
 • tekniikassa opimme mm. pariääniä, arpeggiot ja sautillén ja vibrato kehittyy
 • soittamista eri asemissa 7. asemaan asti
 • asteikkoja 2-3 oktaaviset alueelta, pariääniasteikkoja sekä kromaattinen asteikko

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Lopputyö

 • tekniikan eri osa-alueita kehittäviä etydeitä ja harjoituksia
 • säestyksellisiä teoksia ja soolokappaleita eri aikakausilta
 • ammattiopiskelun tärkeimpiin perusteoksiin tutustumista ja virtuoosikappaleita
 • sujuva nuotinluku G-avaimelta
 • duuri- ja molliasteikkoja kolmen oktaavin alueelta sekä kaksoisääniasteikkoja
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]