DYNAAMINEN JOHTAMINEN

Oppilaitoksen johtamisen olen jakanut tässä kahteen kokonaisuuteen: pedagoginen johtaminen ja operatiivinen johtaminen. Pedagoginen johtaminen on kiehtovaa ja opistossamme sitä on toteutettu hankkeilla, joiden avulla pääsemme lähestymään kollektiivisesti uusia pedagogia kysymyksiä. Operatiivinen johtaminen on prosessien toteutumisen seurantaa mahdollisimman läpinäkyvin keinoin. Tälle sivulle on listattu opistomme tapoja ja alustoja toteuttaa näitä prosesseja.

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

ARVOT

 • Opetussuunnitelman perusteet (2017)
 • Opetussuunnitelma
 • Rehtorin arvot
 • Opettajien arvot
 • Toimiston arvot
 • Mihin arvioihin sitoutuminen on kaikille mahdollista?
 • Kuinka arvoihin voi vaikuttaa?

PROSESSIT

 • Tuulenpesiä (OPH 2014) ja muita OPH-hankkeita
 • Elämys, oivallus, ilo! (OPH 2018)
 • Opetussuunnitelman tekeminen 2016-2019
 • Arvioinnin kehittäminen 2021-22
 • Movement (Erasmus+, Aleksis Kiven, Kalasataman ja Vallilan koulut)
 • Unelmien soitonopetusta (OPH, 2019-2021) (opekaverit ja tapahtumat)
 • Unelmien musiikkioppilaitos (OPH 2021-2022, selvitystyö ja koulutuksia)
 • Ääneni äärelle (Suomen säveltäjät 2021, Perttu Haapanen ohjaa säveltämään, SibA: SäTen pedioppilaat mukaan)
 • Mukana hankkeissa:
  • Mix Ensemble, arabialaisen musiikin inklusiivinen yhtye (Resonaari, SKR)
  • Folk it! -kansanmusiikkikeirit (KäMO, OPH)
  • Open lessons, tutustumistunteja ei-harrastajille (Resonaari, Hki),
  • Ikäihmisten harrastustoiminta (KMK, Hki)
 • Ketkä ovat mukana arvokehityksessä?

OPERATIIVINEN JOHTAMINEN

OHJAUS JA SEURANTA

 • Toimintasuunnitelma
 • Talousarvio
 • Taiteen perusopetuslaki
 • Työehtosopimus
 • Työsuojelulainsäädäntö
 • Toimintakertomus
 • Tilinpäätös
 • Lakisääteiset raportit (OPH)
 • Hankeraportit
 • Muut raportit (Hki, SML)
 • Toimiston tehtävät ja työnjako (Kehittämiskohde 2021-22, uusi talouspäällikkö)
 • Konserttitoiminnan parhaat käytänteet (Kehittämiskohde 2021-22)

LÄPINÄKYVYYS

 • Hallituksen pöytäkirjat
 • Openeuvostojen pöytäkirjat
 • Opettajan opas
 • Hankesuunnitelmat
 • Työryhmämuistiot
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työsuojelun toimintasuunnitelma, päihdeohjelma, pelastussuunnitelma, meluntorjuntaohjelma,
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma,
 • Tietosuoja- ja saavutettavuusselosteet

VIESTINTÄ

 • Verkkosivut khmusiikki.fi
 • Musiikkikasvatuslehti Trioli
 • Some: FB, Insta, Youtube (muut, milloin ja miten?)
 • Sidosryhmät, kumppanit
 • Uutiskirjeet; oppilaat ja perheet
 • Henkilökunta
 • Eepos (Kehittämiskohde 2021-22)
 • Viikkopostit
 • Drive
 • Laitteet: välineiden ja alustojen hallinta (Kehittämiskohde 2021-22)
 • Materiaalit: logo, kuvat, videot, (valmiit) tekstit
 • Ovatko kaikki saman viestin viejiä?

ARVIOINTI

 • Suullinen arviointi
 • Kirjallinen arviointi
 • Itsearviointi (kokoukset, kertomukset, raportit)
 • Vertaisarviointi (kollegat, SML, Rexiforum, AVI, OPH yms.)
 • Arvioinnin kehittäminen (Kehittämiskohde 2021-22)
 • Kaikki mukana?