Huilu

Opettaja

Olen Heli Talvitie, huilunsoiton opettaja. Opetan opistossamme kaikenikäisiä ja -tasoisia huilisteja. Yksityistuntien ohjaamisen lisäksi rakastan yhdessä musisoimista niin oppilaiden kuin ammattilaisten kanssa. Huiluluokallani ohjaan kahta aktiivista huiluryhmää: Vivo (yhteissoiton alkeet) ja Taikahuilut (kokeneet musisoijat).

Harjoittelemme  ja esiinnymme ryhmien kanssa säännöllisesti.

Soittimeni

Huilu on kaunisääninen ja ketterä soitin, joka taipuu monen tyylisen musiikin soittamiseen.

Oppilaat hankkivat oman poikkihuilun heti opintojen alussa. Oman soittimen lisäksi opintojen aikana pääsee tutustumaan muihinkin huiluperheen jäseniin. Huiluluokan käytössä on tällä hetkellä piccolohuilu ja kaksi alttohuilua.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä, harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Lue lisää…

Milloin kannattaa aloittaa?

Huilunsoiton aloittamisessa hampaiden vaihtumisella ei ole niin suurta väliä kuin  muissa puhaltimissa. Mitä nuorempana lapsi aloittaa, sitä suurempi vanhemman rooli on paitsi roudarina ja kotiharjoittelusta vastuullisena henkilönä. Huiluopintojen alussa käydään kahdesti viikossa opistolla, myöhemmässä vaiheessa kolme.

Soitinesittely

Orkesterikone: Huilu ja Pikkolo

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT

Soiva taito (POP 1) 

 • Asteikot: 1 oktaavi, harm.mollit: C – a, G – e, D – h, F – d, B – g
 • Etydit
 • Säestykselliset kappaleet

Soiva taito 1 konsertti:

 • 4 pienimuotoista teosta, joista yksi voi olla sooloteos tai etydi

Soiva taito 2 (POP 2) 

 • Asteikot: 2 oktaavia, harm. mollit
 • C-a, G-e, D-h, A-fis, E-cis, H-gis, Fis-dis, F-d, B-g, Es-c, As-f, Des-b, Ges-es, krom. asteikko g1-g3
 • Etydit
 • Säestykselliset pienimuotoiset teokset
 • Laajamuotoiset teokset
 • Sooloteokset

Soiva taito 2 konsertti:

 • Laajamuotoinen teos (tai vähintään 2 osaa laajamuotoisesta teoksesta)
 • Soolo
 • 2(-3, mikäli laajamuot. teoksesta soitetaan vain 2 osaa) pienimuotoista teosta

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • Kaikki asteikot (harm. ja mel. mollit 2 okt., V7 ja I -soinnut 2 oktaavin alueelta, krom. c1-c4, 
 • Etydit
 • Sooloteokset
 • Laajamuotoiset teokset (Konsertot, Sonaatit, Sarjasävellykset)
 • Pienimuotoiset teokset

Syventävien opintojen lopputyökonsertti:

 • Laajamuotoisesta teoksesta vähintään kaksi osaa
 • Soolosävellys
 • 2(-3, mikäli laajamuotoisesta teoksesta soitetaan vain 2 osaa) pienimuotoista teosta

Kesto n. 20-25 min
Ltk: pj. + 2

Kaikissa konserteissa on mahdollista ja toivottavaa esittää myös oma sävellys ja/tai kamarimusiikkia.