Klarinetti

Opettaja

Olen Laura Likitalo, musiikkipedagogiksi (amk) valmistunut klarinetisti. Soittamisen lisäksi opettaminen on aina ollut tärkeä osa muusikkouttani. Lasten ja nuorten  kanssa toimiminen on kiinnostavaa ja inspiroivaa ja haluan jakaa musiikin maailmaa heidän  kanssaan. Pedagogista kokemusta on vuosien varrella kertynyt useista musiikkiopistoista ja  vuodesta 2004 olen toiminut tuntiopettajana Keski-Helsingin musiikkiopistossa.

Soittimeni

Klarinettiperheeseen kuuluu monia erivireisiä klarinetteja, joista yleisimmin käytetty on b vireinen. Klarinetti on kaunisääninen puupuhallin, jossa on laaja ääniala. Alarekisteri soi  klarinetissa kauniin pehmeänä ja ylärekistereissä ääni voi olla hyvinkin terävä ja kimeä.  Klarinettia soitetaan monipuolisesti erilaisissa kokoonpanoissa sekä soolosoittimena ja sitä  kuulee esim. sinfonia- ja puhallinorkestereissa. Klarinetti taipuu tyylillisesti moneen – sillä voi  jammailla jazzia, kansanmusiikkia, klassista musiikkia sekä oikeastaan mitä vain. 

Mitä soittotunnilla tehdään?

Klarinettitunneilla tehdään erilaisia ääni- ja hengitysharjoituksia, soitetaan asteikkoja, etydeitä  ja monipuolisesti erityylisiä ja eri aikakausilla sävellettyjä kappaleita. Tutustutaan  improvisoinnin alkeisiin ja soitetaan mahdollisuuksien mukaan ryhmissä muiden klarinetistien  sekä eri instrumenttien kanssa. Lukukautta suunnitellaan yhdessä ja tavoitteellisuutta omaan  soittamiseen tuo esiintymisiin harjoittelu sekä omat konsertit.

Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä, harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Lue lisää…

Milloin kannattaa aloittaa?

Klarinetin aloittamista edistää se, että ylä- ja alaetuhampaat ovat jo vaihtuneet rautahampaiksi. Ihanteellinen aloitusikä olisi noin 8-10 vuotta, mutta kyllä 1-luokkalaisiakin on nähty soittamassa! Tärkeää on jo mainitut hampaat ja että sormet riittävät äänireikiin. Pienellä soittajalla vanhempien osallistuminen ja kannustaminen soittoharrastukseen on tärkeää. Klarinettia voi soittaa, vaikka olisi oikomisraudat.

Soitinopintojen sisältö

Opinnot koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinesittely

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT
Soiva taito 1 (POP 1)

 • Duuri- ja molliasteikot kolmisointuineen kahdessa oktaavissa kahteen etumerkkiin saakka.
 • Prima-vista tehtäviä 
 • Kaksi erityylistä etydiä
 • Yhteismusisointi
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen.
 • Konsertissa esitetään kaksi erityylistä pienimuotoista sävellystä.

PERUSOPINNOT 2
Soiva taito 2 (POP 2)

 • Duuri- ja molliasteikot kolmisointuineen kahdessa oktaavissa neljään etumerkkiin saakka.
 • Kromaattinen asteikko alueelta e-c3
 • Prima-vista tehtäviä
 • Kaksi erityylistä etydiä
 • Yhteismusisointi
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen.
 • Konsertissa esitetään kolme erityylistä ja eri aikakaudelta olevaa sävellystä tai sen osia.
 • Duuri- ja molliasteikot kolmisointuineen 2-3 oktaavissa seitsemään etumerkkiin saakka.
 • Kromaattinen asteikko alueelta e-g3
 • Prima-vista tehtäviä
 • Kaksi erityylistä etydiä
 • Yhteismusisointi on suositeltavaa vähintään kerran lukukaudessa.

Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen.

Soiva taito 2 konsertti:

 • sisältää erityylisiä ja eri aikakaudelta olevia sävellyksiä sekä yhteismusisointia. Konsertin suositeltava kesto on 15-20min.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • Kaksi erityylistä etydiä, jotka esitetään opettajalle soittotunnilla tai konsertissa.
 • Asteikot, kolmisoinnut ja dominanttiseptimisoinnut, jotka esitetään opettajalle soittotunnilla.
 • Prima-vista tehtäviä soittotunnilla.
 • Transponointitehtäviä c-vireiseltä b-vireiselle instrumentille.
 • Yhteismusisointi on suositeltavaa vähintään kerran lukukaudessa.
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen.

Syventävien opintojen lopputyökonsertti:

 • Oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa monipuolisen konsertin, joka sisältää erityylisiä sävellyksiä eri aikakausilta sekä yhteismusisointia.
 • Yhden sävellyksistä tulee olla laajamuotoinen.