Musiikin hahmotusaineet

Opettaja

Olen Erno Aalto-Urantowka ja opetan musiikin hahmotusaineita sekä improvisaatiota. Minusta on mielenkiintoista tutkia musiikkia soittamalla, laulamalla, keskustelemalla tai katselemalla. Ja mikä olisikaan paras tapa tutkia musiikkia kuin improvisoiden? Siten jokaisesta musiikin ilmiöstä voi keksiä oman, itselle parhaalta kuulostavan jutun – yhä uudelleen! Soitan myös sähkökitaraa.

Musiikin hahmotusaineiden opintojen sisältö

Opinnot koostuvat perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista. Opintojen yleiskuvaus on opetussuunnitelmassa.

Musiikin hahmotusaineiden kurssisisällöt ja osaamisen tavoitteet

Musiikin hahmotusaineet, perusopinnot (POP)

Tavoitteet: Oppilas tutustuu musiikin hahmottamisen eri työkaluihin sekä työtapoihin. Hän harjoittelee monipuolisia ja joustavia musiikillisen toiminnan muotoja musiikkia kunnellessaan, esittäessään ja tutkiessaan. Opinnot antavat valmiudet syventäviin opintoihin.

Sisältö: Keskeisten musiikin elementtien kuten rytmiikan, melodian ja harmonian työstöä ja tarkastelua monipuolisilla työtavoilla. Perusopintoihin sisältyy taidemusiikin tyylikausiin tutustumista sekä muiden musiikkityylien hyödyntämistä oppilasryhmien toiveet huomioiden.

Työtavat: Laulaminen, soittaminen, kuulonvarainen ja nuottilähtöinen analyysi, nuotintaminen, musiikin historian ja tyylien tarkastelu, luovat musiikin tuottamisen tavat (mm. säveltäminen, improvisointi) ja musiikkiteknologia.


Musiikin hahmotusaineet, syventävät opinnot (SOP)

Tavoitteet: Oppilas edelleen harjaannuttaa niitä tietoja ja taitoja, jotka hän on saavuttanut perusopinnoissa. Hän kykenee hyödyntämään oman muusikkoutensa kaikkia puolia musiikillisessa toiminnassaan laadukkaasti. Oppilas saa tarvittaessa ohjausta syventävien opintojen päättötyön tekemiseen. Opinnot antavat valmiudet musiikin jatko-opintoihin.

Sisältö: Rytmiikan, melodian ja harmonian erityispiirteiden tarkastelu oppilaan omasta musiikillisesta toiminnasta käsin. Syventäviin opintoihin sisältyy taidemusiikin tyylikausien lähempää tarkastelua sekä muiden musiikkityylien hyödyntämistä oppilaan tarpeet huomioiden.

Työtavat: Laulaminen, soittaminen, kuulonvarainen ja nuottilähtöinen analyysi, nuotintaminen, musiikin historian ja tyylien tarkastelu, luovat musiikin tuottamisen tavat (mm. säveltäminen, improvisointi) ja musiikkiteknologia.