Musiikin hahmotusaineet

Opettaja

Olen Erno Aalto-Urantowka ja opetan musiikin hahmotusaineita sekä improvisaatiota. Minusta on mielenkiintoista tutkia musiikkia soittamalla, laulamalla, keskustelemalla tai katselemalla. Ja mikä olisikaan paras tapa tutkia musiikkia kuin improvisoiden? Siten jokaisesta musiikin ilmiöstä voi keksiä oman, itselle parhaalta kuulostavan jutun – yhä uudelleen! Soitan myös sähkökitaraa.

Musiikin hahmotusaineiden opintojen sisältö

Opinnot koostuvat perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista. Opintojen yleiskuvaus on opetussuunnitelmassa.

Musiikin hahmotusaineiden kurssisisällöt ja osaamisen tavoitteet 

Perusopintojen (POP) opintokokonaisuus 2 on laajuudeltaan 3 lukuvuotta ja se käsittää Rytmiikan, Melodian sekä Harmonian perusopintojen kurssit.

Rytmiikka POP

Rytmiikan tunneilla pyritään kehittämään oppilaan muusikkouden rytmistä ulottuvuutta edelleen siitä, mihin Muha 2 -tasolla päästiin. Tuntityöskentelyssä korostuu musiikin sykkeen ja rytmihahmojen havainnointi, hallinta ja muuntelu monipuolisissa laulu- ja soittotehtävissä. Kurssilla hyödynnetään Tohtori Toonika -työkirjan rytmi- ja kuuntelutehtäviä osana tunneilla jaettua materiaalia. Rytmiikka POP:n kurssisisältöön kuuluu musiikin historian periodi, jossa tarkastellaan ja harjoitellaan keskeisiä taide-, kansan-, maailman- sekä populaarimusiikin teoksia rytmiikan näkökulmasta. Kurssisuoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä annettujen tehtävien suorittamisesta.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • sujuva perussykkeen ilmentäminen eri tempoissa ja tahtilajeissa
 • perusjakojen hallinta tasa- ja kolmijakoisissa tahtilajeissa
 • poikkeusjakoihin tutustuminen sekä niiden harjoittelu
 • tutustuminen kolmimuunteiseen rytmiikkaan
 • analyyttisen kuuntelun kehittäminen
 • keskeisiin musiikkiteoksiin tutustuminen ja niiden soittaminen/analysointi
 • rytmisen säveltapailun kehittäminen soittamisen, laulamisen ja nuotintamisen keinoin
 • omien rytmisävellysten ja improvisaatioiden tekeminen
 • polymetriikkaan ja polyrytmiikkaan tutustuminen
 • keskeiseen musiikkisanastoon tutustuminen ja sen hyödyntäminen
 • oman rytmitietotaidon itsearviointi

Melodia POP

Melodiakurssilla syvennetään sitä melodian ilmentämisen ja hahmottamisen tietotaitoa, mikä on saavutettu Muha 2 -opinnoissa. Tunneilla tarkastellaan melodiaa laulamisen, soittamisen, analyysin, notaation, säveltämisen, improvisaation sekä keskustelun työtavoin. Työtapoihin sisältyy sekä kuulonvaraista että nuottilähtöistä melodian ilmentämistä. Kurssilla hyödynnetään Tohtori Toonika -työkirjan melodia- sekä kuuntelutehtäviä osana tunneilla jaettua materiaalia. Melodia POP:n oppisisältöön kuuluu musiikin historian periodi, jossa tarkastellaan ja harjoitellaan keskeisiä taide-, kansan-, maailman- sekä populaarimusiikin teoksia melodian näkökulmasta. Kurssisuoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä annettujen tehtävien suorittamisesta.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • oman äänen käyttö melodian hahmottamisessa ja ilmentämisessä
 • duuri- ja mollitonaliteetin hahmottaminen ja ilmentäminen laulamalla ja soittamalla
 • nuottinimien, sävellajien sekä asteikoiden tunnistaminen, harjoittelu ja hallinta sekä musisoimalla että notaatiokeskeisesti
 • analyyttisen kuuntelun kehittäminen
 • keskeisiin musiikkiteoksiin tutustuminen ja niiden soittaminen/analysointi
 • melodisen säveltapailun kehittäminen laulamisen, soittamisen ja nuotintamisen keinoin
 • omien melodiasävellysten ja improvisaatioiden tekeminen
 • modaaliseen musiikkiin tutustuminen
 • keskeiseen musiikkisanastoon tutustuminen ja sen hyödyntäminen
 • äänenhuollon perusteisiin tutustuminen
 • itsearviointi

Harmonia POP

Harmoniakurssin keskeisenä sisältönä on erilaisten harmonisten ilmiöiden ja sointukiertojen tunnistaminen kuulonvaraisesti ja nuotinnettuna sekä näiden ilmentäminen itse musisoiden. Tietotaitoa, jota on karttunut Muha 2 -kurssilta harmonian osalta, syvennetään edelleen. Kurssilla hyödynnetään Tohtori Toonika -työkirjan harmonia- ja kuuntelutehtäviä osana tunneilla jaettua materiaalia. Harmonia POP:n oppisisältöön kuuluu musiikin historian periodi, jossa tarkastellaan ja harjoitellaan keskeisiä taide-, kansan-, maailman- sekä populaarimusiikin teoksia harmonian näkökulmasta. Kurssisuoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä annettujen tehtävien suorittamisesta.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • erilaisiin harmonisiin ilmiöihin tutustuminen musisoimalla, nuotintamalla ja analysoimalla
 • reaalisointu- sekä sointuastemerkinnän hallinta duuri- ja mollitonaliteetissa 
 • kolmisointuharmonian hallinta kirjoittaen ja musisoiden
 • yleisimpiin nelisointuihin tutustuminen ja niiden harjoittelu
 • analyyttisen kuuntelun kehittäminen
 • omien sointusommitelmien tekeminen
 • tutustuminen sointujen soittamiseen kosketinsoittimella
 • keskeisiin musiikkiteoksiin tutustuminen ja niiden soittaminen/analysointi
 • keskeiseen musiikkisanastoon tutustuminen ja sen hyödyntäminen
 • itsearviointi

Syventävien opintojen (SOP) laajuus on kolme lukuvuotta ja se käsittää Rytmiikan, Melodian ja Harmonian syventävien opintojen kurssit. Yleisesti syventävillä kursseilla harjoitellaan ja tutkitaan musiikin elementtejä laajemmalla ja monipuolisemmalla tasolla verrattuna perusopintoihin. Yleiset työtavat ovat laulaminen, soittaminen, notaatio, kuulonvarainen musisointi, säveltäminen, sovittaminen, improvisointi, analysointi sekä keskustelu. SOP-opinnoissa on mahdollisuus työstää lopputyötä tai sen osia ohjatusti.

Rytmiikka SOP osaamistavoitteet:

 • rytmisten ilmiöiden hahmottaminen monipuolisissa musiikillisissa konteksteissa musisoiden, kirjoittaen ja analysoiden
 • perusjakojen hallinta yleisimmissä tahtilajeissa
 • vaihtoiskuisiin tahtilajeihin tutustuminen
 • kehorytmiikan hyödyntäminen
 • rytmisten ilmiöiden notatointi sekä soittaminen korvakuulolta
 • analyyttisen kuuntelun kehittäminen
 • musiikkisanaston hyödyntäminen
 • musiikkiteoksiin tutustuminen ja niiden soittaminen/analysointi
 • itsearviointi

Melodia SOP osaamistavoitteet:

 • melodisten ilmiöiden hahmottaminen monipuolisissa musiikillisissa konteksteissa musisoiden, kirjoittaen ja analysoiden
 • duuri-/mollitonaliteetin hyvä hallinta
 • tutustuminen kromatiikkaan
 • tutustuminen modaalisuuteen
 • melodisten ilmiöiden notatointi sekä soittaminen korvakuulolta
 • analyyttisen kuuntelun kehittäminen
 • musiikkisanaston hyödyntäminen
 • musiikkiteoksiin tutustuminen ja niiden soittaminen/analysointi
 • itsearviointi

Harmonia SOP osaamistavoitteet:

 • melodisten ilmiöiden hahmottaminen monipuolisissa musiikillisissa konteksteissa musisoiden, kirjoittaen ja analysoiden
 • duuri-/mollitonaliteetin hyvä hallinta
 • tutustuminen reharmonisointiin
 • tutustuminen eri sovitustekniikoihin
 • harmonisten ilmiöiden notatointi sekä soittaminen korvakuulolta
 • analyyttisen kuuntelun kehittäminen
 • musiikkisanaston hyödyntäminen
 • musiikkiteoksiin tutustuminen ja niiden soittaminen/analysointi
 • itsearviointi