Päiväkotimuskarit

Opettaja

Olen Nelli Ikola-Heiska, musiikin maisteri ja musiikkipedagogi, kansanmusiikkiin painottuen.

Mitä tunnilla tehdään?

Muskareissa tutustutaan musiikin maailmaan soittaen, lorutellen, laulaen, tanssien ja leikkien. Tunneilla eläydytään tarinoihin ja tunnelmiin lapsen luovuutta ja herkkyyttä tukien. Materiaalina on perinteisiä ja uudempia lauluja, loruja ja leikkejä. Yhdessä tekemisen riemu, vuorovaikutustaitojen karttuminen ja musiikin kokeminen kokonaisvaltaisesti ovat muskarin tärkeää antia.