Päiväkotimuskarit

Opettaja

Olen Laura Juvonen, koulutukseltani varhaisiän musiikinopettaja sekä laulupedagogi. Keski-Helsingin musiikkiopistossa opetan päiväkotimuskaria sekä suomen- että englannin kielellä. Minulle tärkeää muskarissa ovat elämykselliset hetket, jossa voimme yhdessä oppia, oivaltaa ja kokea musiikkia lasten kanssa monin eri tavoin ja aistein.

Mitä tunnilla tehdään?

Päiväkotimuskarissa tunnit tehdään yhteistyössä päiväkodin kanssa toimintasuunnitelmaan nivoen. Lapsille luodaan tilaisuuksia elämysten, oivallusten ja ilon syntymiselle. Muskarissa työskennellään draaman keinoin, laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, loruillen, tarinoiden, värein sekä mielikuvin.