Pasuuna

Opettaja

Olen Petri Aarnio, musiikkikasvatuskoulutuksen saanut, pasuunan ja tenori- tai baritonitorven soittoa opettava Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori. Sydäntäni lähellä on lasten ja nuorten elämyksellinen, oivaltava ja iloinen yhteismusisointi. Olen kiinnostunut musiikin vaikutuksesta ihmiseen ja yhteiskuntaan. Siksi parannan mielelläni maailmaa myös luottamustoimissa ja kouluttamalla.

Soittimeni

Pasuuna on mielestäni maailman hienoin soitin. Sillä voi soittaa todella lujaa ja vaikka räyhäten tai sitten tuskin kuultavan hiljaa, pehmeästi ja samettisesti.  Pasuuna taipuu hyvin erilaisiin musiikkityyleihin ja sitä kuuleekin esimerkiksi sinfoniaorkestereissa, kirkkolaulun mukana, erilaisissa jazzyhtyeissä sekä rokkibändien taustalla. Pasuunan sointi on jumalainen ja se soi miehen lauluäänen korkeudella.

Mitä soittotunneilla tehdään? 

Pasuunatunneilla soitetaan asteikkoja ja etydeitä, opetellaan helppoja lauluja kuulonvaraisesti ja soitetaan isompia kappaleita nuoteista. Lisäksi välillä soitetaan hatusta eli improvisoidaan ja hassutellaan. Soittomateriaalina toimivat kaikki erilaisista musiikkityyleistä poimitut, oppilaalle sopivat ja häntä miellyttävät kappaleet. Lukukauden alussa sovitaan yhdessä sisällöt ja tavoitteet, joita kohti lukukauden aikana tähdätään ja lopussa katsotaan, kuinka ne saavutettiin.

Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä, harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Lue lisää…

Soitinesittely

Orkesterikone, pasuuna

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.  

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa. 

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8. 


Soitinkohtainen op
intosisältö

PERUSOPINNOT

Soiva taito 1  (POP 1)

Duurit ja harmoniset molliasteikot valikoiden (3# ja 3b), yksi oktaavi
Helppoja lauluja korvakuulolta harjoitelluissa sävellajeissa
Helppoja harjopituksia eli etydejä
Yksinkertaista “ensi näkemältä” eli  prima vista -soittoa
Sävelmiä ja erilaisia äänialaan soveltuvia kappaleita.

Soiva taito 1 -konsertti:
3 pienimuotoista kappaletta, yksi voi olla sooloteos tai etydi ja mukana voi olla omaa musiikkia tai improvisointia 

Soiva taito  2 (POP 2)

 • Etydit
 • Primavistatehtävät
 • Yhteissoitto
 • Improvisointia
 • Pienimuotoisia teoksia, joita esitetään lukuvuoden aikana konserteissa ja/tai luokkatunneilla
 • Asteikot 7# 7b duurit, harmoniset ja melodiset mollit (1.oktaavi)
 • Laajamuotoisia teoksia (moniosaiset kappaleet)
 • Yhteissoitto
 • Improvisointia ja mahdollisesti omaa musiikkia

Soiva taito 2 -konsertti
tai useampi konsertti, joista kokonaisuus muodostuu

 • Laajamuotoinen teos (tai vähintään 2 osaa laajamuotoisesta teoksesta)
 • Soolo (sooloetydi esim.)
 • 2 pienimuotoista teosta, joista yksi voi olla myös kamarimusiikkia

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • Duuri- ja molliasteikot kolmisointuineen
 • Etydit
 • Prima vista -harjoituksia
 • Erilaisia, eri tyylilajeja  edustavia teoksia
 • Yhteismusisointia
 • Omaa musiikkia ja/tai improvisointia 

Syventävien opintojen lopputyö

Kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajasta muusikkona.
Lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien kanssa.
Rehtori vahvistaa lopputyösuunnitelman.