Piano

 

Opettajat


Olen Eira Oksanen, Sibelius-Akatemian solistisesta koulutusohjelmasta valmistunut pianisti ja musiikin maisteri. Opettamisen lisäksi toimin musiikkiopistomme säestäjänä.
Minulle on ilo saada olla mukana oppilaan yksilöllisellä tutkimusretkellä musiikin, tunteiden ja itsetuntemuksen maailmaan.

Nimeni on Antti Hakkarainen ja opetan Keski-Helsingin musiikkiopistossa pianonsoittoa. Olen valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta. Opetan kaikenlaisia musiikkityylejä klassisesta pop/jazziin. Erityisosaamistani on vapaa säestys ja improvisointi. Pianonsoiton lisäksi olen innokas sovittaja ja säveltäjä.

Olen Marjo Kautto, Sibelius-Akatemian solistisesta koulutusohjelmasta valmistunut musiikin maisteri. Toimin Keski-Helsingin musiikkiopistossa pianonsoitonopettajana ja säestäjänä. Rakastan musiikkia, opettamista ja yhteismusisointia. Olen opiskellut vuodesta 2017 lähtien Suzuki-menetelmää, jonka filosofia ja lähestymistapa lasten opettamiseen kiehtoo minua. Toivon, että musiikista tulisi mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle osa heidän persoonaansa ja voimavara tässä kiireisessä maailmassa.

Soittimeni

Piano on todella monipuolinen soitin ja sille on sävelletty valtava määrä musiikkia. Pianolla voi esittää soolokonsertin, soittaa kamarimusiikkia tai vaikka säestää. Suosittelen kaikille harjoittelua oikealla akustisella pianolla. Sillä oppii parhaiten laadukkaan kosketuksen ja saa ymmärryksen pianon soinnin ja pedaalin hallintaan. Pianonsoiton taito antaa myös valmiudet soittaa monenlaisia muita keyboard-instrumenteja.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Soittotunnilla on tärkeintä nauttia musiikista ja soittamisen ilosta. Ja sitä hauskempaa on, mitä taitavammaksi kehittyy. Tunneilla siis opitaan, miten kannattaa harjoitella jotta soittotaito edistyy. Aluksi soitetaan paljon korvakuulolta, mutta nuotista soittoa harjoitellaan myös samaan aikaan. Yhteissoittoa tehdään myös runsaasti esim. nelikätisten muodossa. Yhteissoitto opettaa muusikolle kuuntelun taitoa.
Pianotunneilla perehdytään jatkuvasti pianonsoiton tekniikkaan jotta soittaminen sujuu mahdollisimman mukavasti. Erilaisten kappaleiden lisäksi opetellaan musiikin perusteita asteikoiden ja sointuharjoitusten myötä.


Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinesittely

Orkesterikone, flyygeli eli iso piano

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT
Soiva taito 1 (POP 1)

Asteikot, murretut kolmisoinnut ja säestyssoinnut I-IV-V7:

 • Soitetaan 2 oktaavia (voi soittaa kädet erikseen)
 • C-, D-, E-, G- ja A-duurit ja harmoniset mollit
 • Säestyssointuja on hyvä soveltaa tuttuihin kappaleisiin
 • Prima vista

Konsertti

 • 3 erityylistä kappaletta (eri tyylikausilta*)

Suositellaan yhteissoittoa, vapaata säestystä, korvakuulosoittoa ja improvisaatiota tunneilla

Soiva taito 2 (POP 2)

 • Asteikot: Kaikki duuriasteikot ja harmoniset molliasteikot, sekä kromaattinen asteikko ja murretut
 • kolmisoinnut 4 oktaavia, kännyt yhdessä. Lisäksi säestyssoinnut I-IV-V7 kaikissa sävellajeissa
 • Prima vista
 • Painotus yhteissoitossa
 • Vapaa säestys: Tutustutaan sointumerkeistä soittamisen alkeisiin

Konsertit

 • Vähintään kaksi konserttia, joissa soitetaan useampi teos (4 kappaletta/konsertti)
 • Konsertit voidaan jakaa pienempiin osiin (videointi mahdollinen arviointia varten)
 • Eri tyylisiä teoksia (eri tyylikausilta*)
 • Mielellään yksi laajamuotoinen* teos (voi olla yhteissoittoa)
 • Miellellään yksi yhteissoittoteos
 • Mahdollisuuksien mukaan oma sävellys ja/tai improvisaatiota

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Konsertti

 • Valmistetaan ohjelmakokonaisuus, jonka soiva kesto on vähintään 15 min.
 • Kokonaisuuden voi jakaa pienempiin osiin (esitys voidaan videoida arviointia varten)
 • Kokonaisuuden täytyy sisältää monipuolisesti ohjelmistoa eri tyylikausilta
 • Yhteissoittoa suositellaan
 • Mahdollisuuksien mukaan suositellaan esitettäväksi oma sävellys ja/tai improvisaatiota.
 • Lopputyön arvioi kaksi kollegaa.

Asteikot:

 • Kaikki duuri- ja harmoniset molliasteikot ja murretut kolmisoinnut 4 oktaavia.
 • Suositellaan myös melodisen mollin soittoa
 • Diatoninen kvinttikierto duurissa kahteen etumerkkiin
 • Murrettu dominanttiseptimisointu 2 oktaavia (kaikki sävellajit)

Prima vista

Vapaa säestys:

 • Suositellaan laajempaa perehtymistä sointumerkeistä soittamiseen mahdollisuuksien mukaan

Lopputyö

 • Lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien kanssa
 • Lopputyö voi myös painottua enemmän muuhun kuin pelkkään instrumentin hallintaan

(sävellys/improvisaatio/musiikkiteknologia tms.)

Kaikissa suorituksissa voidaan ohjelmiston tasoluokittelussa käyttää apuna Suomen musiikkioppilaitosten liiton ohjelmistoluetteloa (2005) ja opettajan omaa harkintaa.

Tyylikaudet (esim.):

 • Barokki, klassismi, romantiikka, 1900-luku, nykymusiikki

Tyylit (esim.):

 • Taidemusiikki, pop, jazz, kansanmusiikki

Laajamuotoinen teos:

 • Esim. sonaatin/sonatiinin I-osa tai variaatioteos.

Mukana asteikko-/sointuliite