Saksofoni

Opettaja

Olen Nanna Ikonen ja toimin saksofoninsoiton opettajana Keski-Helsingin musiikkiopistossa. Opettajana minulle on tärkeää tarjota oppilailleni positiivinen ja kannustava oppimisympäristö, jonka ytimessä on musiikista ja sen soittamisesta nauttiminen. Opetustyön ohella olen monipuolinen ja utelias muusikko ja aktiivisesti esiintyvä taiteilija.

Soittimeni

Saksofoni on monipuolinen soitin, jolla voi soittaa monia musiikkityylejä niin soolona, bädeissä kuin orkesterin riveissäkin. Monet ihastuvat saksofonin sävyyn, joka muistuttaa ihmisen ääntä. Saksofonilla voi soittaa niin voimakkaasti kuin hyvin hiljaakin ja äänen sävyä voi muuttaa erilaisilla soittotekniikoilla. Saksofoninsoitossa vain mielikuvitus on rajana musiikilliselle ilmaisulle.

Mitä soittotunnilla tehdään?

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Linkkejä

Soitinkohtainen opintosisältö