Opettaja

Olen Pasi Lyytikäinen, päätoiminen säveltäjä ja opetan Keski-Helsingin musiikkiopistossa säveltämistä. Säveltämisen opettamisessa parasta on joka ikisellä tunnilla ihmetellä, että mistä ne oppilaiden hienot sävellysideat aina pulpahtelevat. Ilmaisun vapaus, kannustavuus ja uteliaisuus musiikkiin ovat minulle tärkeitä arvoja. Vapaa-ajalla piirrän, luen, liikun ja laulan kuorossa.

Sävellys oppiaineena

Säveltäjät tekevät musiikkia esitettäväksi erilaisille kokoonpanoille. Sävellyksiä voi tehdä ja tallentaa hyvin monin eri tavoin. Klassisessa sävellystraditiossa sävellyksen muistiinmerkitään nuotein ja säveltäminen vaatii monenlaisia erityistaitoja ja tietysti intoa ja uteliaisuutta monenlaista musiikkia kohtaan.


Mitä tunnilla tehdään?

Sävellystuntien sisältö vaihtelee paljon, mutta tuntien ytimessä on omien sävellysten tekeminen vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Teemme välillä pieniä sävellysharjoituksia, jolla harjoittelemme jotakin tiettyä musiikillista ilmiötä ja jotka vastaavat soittajien etydejä. Nekin ovat useimmiten pieniä kappaleita. Sävellystunneilla tututstutaan myös monenlaiseen musiikkiin, soittimiin.

Linkkejä säveltämisestä 

www.opus1.fi

Opintosisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT

Opintokokonaisuus 1: Opintokokonaisuus 1:een kuuluu vähintään kolme erilaista sävellystä. Oppilas tuntee partituurin kirjoittamisen perusasiat, 

Opintokokonaisuus 2 (mitä teknistä edellytät perusopeintojen lopussa osattavan

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Lopputyö 

(Sinun näkemyksesi, mitä sävellysoppilaan tulöee osata kun lähtee meiltä)

Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.