Trumpetti

Opettaja

Olen Sanna Vuorinen Keski-Helsingin musiikkiopiston trumpetinsoiton opettaja. Olen valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta ja opettamisen ohella saanut ilokseni soittaa eri sinfoniaorkestereissa ja kamarimusiikkikokoonpanoissa freelance-trumpetistina.

Psykologin koulutukseni kautta minua kiinnostaa tarkastella tunneilla oppilaan kanssa oppimisen eri ilmiöitä ja yksilöllisiä kokemuksia hyvän musiikin, trumpetin ja yhdessä soittamisen välityksellä. On hienoa saada kulkea mukana kunkin soittajan omalla polulla!

Soittimeni

Trumpetti kuuluu vaskisoitinten uljaaseen perheeseen ja on vaskisoitinperheen korkein soitin. Trumpetteja on useita eri viereisiä. Yleisin trumpetti on b-viereinen, jolla pääasiassa tunneilla soitamme. Trumpettiopinnot voi aloittaa myös kooltaan hieman pienemmällä kornetilla, josta siirrytään täysikasvuisen trumpettiin oppilaan kasvaessa.

Trumpetti on valtavan monipuolinen soitin niin äänialan, soinnin kun musiikkityylien suhteen. Soolosoittamisen lisäksi trumpetti kuuluu vakituisesti klassisen musiikin sinfonia- ja puhallinorkestereihin, kamarimusiikkikokoonpanoihin, erilaisiin vaskiyhtyeisiin sekä kevyen musiikin kokoonpanoihin ilman musiikkityylirajoja. Trumpettifanfaarit kruunaavat eri juhlatilaisuudet. Trumpetin äänen sävyjä voidaan muuttaa monenlaisilla sordiinoilla sekä nykyään mm. jazzmusiikissa käytetyt erilaiset mikrofonit yhdistettyinä efektilaitteisiin mahdollistavat sähköisten efektien käytön trumpetin soinnin muokkaamisessa.

Trumpetin kanssa vain mielikuvitus on rajana!

Mitä soittotunnilla tehdään?

Tunneilla harjoitellaan trumpetin äänenmuodostusta ja teknisiä osa-alueita mm. ääni- , hengitys- ja kieliharjoitusten avulla, jotta instrumentti taipuu trumpetistin kädessä ketterästi ja kauniisti omiin mielisävelmiin. Eri tyylisten kappaleiden soittamisen ohessa soitetaan myös asteikkoja ja etydeitä. Tunneilla tutustutaan improvisoinnin alkeisiin ja soitetaan paljon yhdessä muiden trumpetistien kanssa. Lukukautta, harjoittelua ja konsertteja suunnitellaan yhdessä, ja valittuja kappaleita soitetaan muille sekä kuunnellaan toki muiden soittoa.

Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä, harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. Lue lisää…

Milloin kannattaa aloittaa?

Trumpetin tai kornetinsoiton aloittamista edistää se, että ylä- ja alaetuhampaat ovat jo vaihtuneet rautahampaiksi. Pieni koko ei juuri haittaa, ja vanhempien tuki on toki tärkeää alussa. Ekaluokkalainen voi aloittaa soittamisen, mutta vuosi-pari siihen lisää ei ole haitaksi. Oikomishoitoraudoilla voi kyllä soittaa, mutta soittoa ei kannata aloittaa jos raudat ovat jo suussa.

Soitinesittely

Orkesterikone, trumpetti

Soitinopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT

Soiva taito 1 (POP 1)

Tunneilla: 

 • Asteikot 2# 2b duurit ja harm. mollit
 • Etydit
 • Transponointi in C ( tutustutaan aiheeseen, soitetaan helppoja tuttuja melodioita transponoiden)
 • Primavistatehtäviä
 • Kappaleita eri sävellajeissa ja eri tyylilajeista
 • Yhteissoittoa

Konsertit

 • voi olla useampi konsertti, josta kokonaisuus muodostuu)
 • 3 pienimuotoista teosta, joista yksi voi olla sooloteos tai etydi tai kamarimusiikkia

Soiva taito 2 (POP 2)

Tunneilla:

 • Asteikot 4# ja 4b melodiset ja harmoniset mollit (1.oktaavi)
 • Transponointi in C, in A
 • Etydit
 • Primavistatehtäviä
 • Yhteissoitto
 • Improvisointia
 • Säestykselliset pienimuotoiset teokset, joita esitetään lukuvuoden aikana konserteissa ja/tai luokkatunneilla
 • Asteikot 7# 7b duurit, harmoniset ja melodiset mollit (1.oktaavi)
 • Etydit
 • Transponointi in C, in A, in D
 • Primavistatehtäviä
 • Säestykselliset pienimuotoiset teokset
 • Laajamuotoiset teokset (moniosaiset kappaleet)
 • Yhteissoitto
 • Improvisointia

Konsertti

 • voi olla useampi konsertti, josta kokonaisuus muodostuu
 • Laajamuotoinen teos (tai vähintään 2 osaa laajamuotoisesta teoksesta)
 • Soolo (sooloetydi esim.)
 • 2 pienimuotoista teosta, joista yksi voi olla myös kamarimusiikkia

SYVENTÄVÄT OPINNOT (SOP)

Tunneilla:

 • Asteikot 7# 7b duurit, harmoniset ja melodiset mollit (11/2 oktaavia) krom.asteikko
 • Etydit
 • Transponointi in C,A, D, F, 
 • Primavista (myös in B ja in C)
 • Sooloteokset
 • Pienimuotoiset teokset
 • Laajamuotoiset teokset (moniosaiset kappaleet)
 • Yhteissoitto

Päättökonsertti / lopputyö

 • Voi olla useampi konsertti, josta kokonaisuus muodostuu.
 • Oppilas suunnittelee opettajan kanssa itselle mielekkään kokonaisuuden, joka sisältää monenlaista instrumentin teknistä ja taiteellista hallintaa.
 • Konsertissa kaksi erityylistä laajamuotoista teosta sekä 1-2 lyhyempää kappaletta. 
 • yhden sävellyksistä tulisi olla aikamme musiikkia
 • konsertti voi myös sisältää oman sävellyksen ja/tai improvisaation
 • konsertti voi sisältää myös 1-2 kamarimusiikkiteosta