OPPILAITOSTEN YHDENTYMINEN

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Resonaarin, Kallion musiikkikoulun ja Keski-Helsingin musiikkiopiston yhteistyön kehittäminen

LÄHTÖKOHTA

UNELMIEN MUSIIKKIOPPILAITOS

Hankesuunnitelma ”Unelmien musiikkioppilaitos” 2021-2022
Opetushallitus rahoittaa yhdentymisselvityksen laatimista

Selvityksen laatimisen tavoitteet

 • selvittää nykyisen toiminnan sisältöalueet oppilaitoksissa
 • kartoittaa oppilaitosten toiminnan yhdistämisen mahdollisuudet ja haasteet
 • kirjata toiminnan yhteenlaskettu nykyvolyymi
 • arvioida toiminnan kasvumahdollisuudet
 • tehdä uusien kohderyhmien tarvekartoitus
 • kartoittaa mahdollisuuksia uusille sisältöalueille
 • kartoittaa henkilöstöjen osaaminen ja mahdollistaa sitouttaminen
 • esitellä vaihtoehdot oppilaitosten yhteiselle toiminnalle (yhteistoiminta / yhdentyminen / jatkuminen erillään)
 • suunnitella aikataulu ja toimenpiteet toteutettavalle mallille
 • vahvistaa rahoittajatahojen ymmärrys uudelleenorganisoinnista

Suunnittelija tekee

 • tarkennetun hankesuunnitelman,
 • tavoitellun toiminnan kuvauksen ja
 • tiekartan kohti tavoitetta

Suunnittelija mallintaa

 • uuden organisaatiomallin vaihtoehdot,
 • tekee eri etenemisvaihtoehdot huomioivan taloussuunnitelman ja
 • arvioi henkilöstöresurssien tarpeen.

Suunnittelija toimii henkilöstökouluttajana

 • koulutus 17.1.2022: Suunnittelija esittelee selvityksen ensimmäisen vaiheen ja luonnoksen tiekartasta.
 • koulutus 18.8.2022: Suunnittelija esittelee luonnoksen selvityksestä ja esittelee tiekartaan piirretyt askelmerkit.

Selvitys

 • valmistuu lokakuussa 2022 ennen syyslomaa.
 • kuvataan toiminnan sisältöalueet,
 • toiminnan arvioitu volyymi (asiakas- ja oppilasmäärät sekä henkilötyövuodet) sekä
  kulurakenteiden jakautuminen.
 • tulevaan toimintaa johtava tiekartta.

Suunnittelijan viimeistelytyö

 • suunnittelija huolehtii selvityksen jakelusta ja sen sisällön tiedottamisesta
 • osallistuu rahoituskeskusteluihin rehtorien kanssa,
 • on mukana hankkeen loppuraportin tekemisessä talouspäällikön kanssa.

HANKKEEN AIKATAULU

Syksy 2021

 • suunnittelijan valinta ja palkkaus
 • tehtävien ja tavoitteiden määrittely
 • nykytilan kartoitus
 • koulutus: Uusien oppilaiden uudet unelmat 13.8.2021 klo 10-15
 • visiovaihtoehtojen valmistelu ja arviointi
 • kirjaaminen ja esittely oppilaitosten hallituksille

Kevät 2022

 • organisaatiomallin vaihtoehdot
 • suunnitelman työstö ja toimenpiteiden valmistelu
 • tiekartan laatiminen
 • koulutus: Uusi oppilaitos – Uusi ympäristö, 17.01.2022 klo 10-15
 • kartoitukset, muutokset organisaatioissa, lainmukaiset menettelyt ja toiminta

Syksy 2022

 • selvitysluonnos valmistuu
 • henkilökuntien kuuleminen ja parannusehdotukset
 • koulutus: Uusi musiikkioppilaitos – Tiekartta kohti uusia unelmia, 18.8.2022 klo 10-15
 • tiekartan esittely
 • selvitys valmistuu lokakuussa 2022
 • kumppanuussopimuksien valmistelu
 • rahoittajakierrokset
 • toteutusvaiheeseen valmistautuminen
 • rahoitushaku