Hyvää itsenäisyyttä ja suomalaisen musiikin päivää


Hyvää itsenäisyyspäivää!

Musiikkiopistomme juhlii itsenäisyyttä
suomalaisen musiikin päivän konsertissa
ensi torstaina 8.12. klo 18.30 juhlasalissa.
Tervetuloa!Kohti unelmien musiikkioppilaitosta 8.12.2022

Suomalaisen musiikin päivänä tehdään työtä myös tulevaisuutta ajatellen.
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore julkistaa selvityksensä Kallion musiikkikoulun, Keski-Helsingin musiikkiopiston ja musiikkikeskus Resonaarin yhdentymisestä.

Tilaisuus järjestetään verkkokokouksena osoitteessa https://zoom.us/j/4368963410

OHJELMA

11.30 Tervetuloa, oppilaitosten rehtorit
11.45  Kohti unelmien musiikkioppilaitosta, selvityksen julkistus, Cupore
12.15 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua
12.30 tilaisuus päättyy

Tervetuloa!


Cupore tuotti tietoa musiikkioppilaitosten yhteistyön tiivistämiseksi

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on selvittänyt kolmen helsinkiläisen musiikkioppilaitoksen, Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun sekä Musiikkikeskus Resonaarin, mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötään. Aloite selvityksen tekemiseksi tuli oppilaitoksilta.

Selvitys tukee musiikkioppilaitosten yhteistä Unelmien musiikkioppilaitos -kehittämistyötä, minkä pyrkimyksenä on lisätä soitonopetuksen yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta ja mahdollistaa kaikkien osallistuminen soitonopetukseen taustasta riippumatta.

– Musiikkioppilastoskenttä Helsingissä muodostaa kattavan kokonaisuuden, mutta erillään toimivien oppilaitosten toimintaa harvoin mielletään saman kokonaisuuden eri osiksi. Tilanne paranisi Unelmien oppilaitoksen esimerkin myötä, koska jokaiselle oppijalle juuri omannäköinen soittoharrastus olisi helpommin saavutettavissa samassa oppijayhteisössä, toteavat kehittämistyöhankkeen oppilaitosten rehtorit.

Cuporen selvityksessä tarkastellaan taloudellisia, lainsäädännöllisiä, strategisia ja käytännöllisiä reunaehtoja, jotka vaikuttavat musiikkioppilaitosten toimintaan ja niiden mahdollisuuksiin tiivistää yhteistyötään. Lisäksi esitellään vaihtoehtoja oppilaitosten yhteiselle toiminnalle. Selvityksen tavoite on ollut tuottaa puolueetonta tietoa yhdistymisen tausta-aineistoksi.

Selvityksen tulokset on koottu raporttiin, joka on luettavissa Cuporen verkkosivuilla. Cuporen tekemää selvitystyötä rahoitti Opetushallitus.

Kanerva, Anna, Oksanen-Särelä, Katja, Julin, Elina & Mäenpää, Marjo (2022). Kohti unelmien musiikkioppilaitosta. Cuporen työpapereita 21. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore