Kohti unelmien musiikkioppilaitosta

Cupore teki selvityksen musiikkioppilaitosten yhteistyöstä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on selvittänyt Keski-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun sekä Musiikkikeskus Resonaarin mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötään. Aloite selvityksen tekemiseksi tuli oppilaitoksilta. Selvitys julkistettiin suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2022.

Selvitys tukee musiikkioppilaitosten yhteistä Unelmien musiikkioppilaitos -kehittämistyötä, minkä pyrkimyksenä on lisätä soitonopetuksen yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta ja mahdollistaa kaikkien osallistuminen soitonopetukseen taustasta riippumatta.

– Musiikkioppilastoskenttä Helsingissä muodostaa kattavan kokonaisuuden, mutta erillään toimivien oppilaitosten toimintaa harvoin mielletään saman kokonaisuuden eri osiksi. Tilanne paranisi Unelmien oppilaitoksen esimerkin myötä, koska jokaiselle oppijalle juuri omannäköinen soittoharrastus olisi helpommin saavutettavissa samassa oppijayhteisössä, toteavat kehittämistyöhankkeen oppilaitosten rehtorit.

Cuporen selvityksessä tarkastellaan taloudellisia, lainsäädännöllisiä, strategisia ja käytännöllisiä reunaehtoja, jotka vaikuttavat musiikkioppilaitosten toimintaan ja niiden mahdollisuuksiin tiivistää yhteistyötään. Lisäksi esitellään vaihtoehtoja oppilaitosten yhteiselle toiminnalle. Selvityksen tavoite on ollut tuottaa puolueetonta tietoa yhdistymisen tausta-aineistoksi.

Selvityksen tulokset on koottu raporttiin, joka on luettavissa Cuporen verkkosivuilla. Oppilaitosten teettämää selvitystyötä rahoitti Opetushallitus.

Lue selvitys:
Kanerva, Anna, Oksanen-Särelä, Katja, Julin, Elina & Mäenpää, Marjo (2022). Kohti unelmien musiikkioppilaitosta. Cuporen työpapereita 21. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore