JOHDETAAN YHDESSÄ

KEHITTYMISSUUNNITELMA

Tämä on rehtori Petri Aarnion kehittymissuunnitelma, joka on laadittu Jyväskylän yliopiston Johdetaan yhdessä – Koulutusjohtamisen yliopistollisen koulutuskokonaisuuden suorituksena. Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä oppilaitosten johtajien ja esimiesten taitoja johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa. Koulutuksen tuloksena toimipaikat prosesseineen ovat paremmin johdettuja, oppivia ja kehittyviä yhteisöjä.

Kehittymissuunnitelman  avaaminen verkkosivuksi on tulosta ajatuksesta, että tälläkin tavoin voi kehittää oppilaitosjohtamista läpinäkyvämmäksi.

Suunnitelmassa on kolme tasoa

  • Henkilökohtainen taso
  • Työyhteisötaso
  • Organisaatiotaso

KEHITTÄMISKOHTEET

Olen rajannut kehittämiskohteet seuraaviksi:

  • OSALLISTAVA ESIMIES
    • Työyhteisötaidot (esimiestaidot ja alaistaidot): luottamus, kuunteleminen, palaute