JOHDETAAN YHDESSÄ

KEHITTYMISSUUNNITELMA

Tämä on rehtori Petri Aarnion kehittymissuunnitelma, joka on laadittu Jyväskylän yliopiston Johdetaan yhdessä – Koulutusjohtamisen yliopistollisen koulutuskokonaisuuden suorituksena. Työn avaaminen verkkosivuksi on tulosta ajatuksesta, että tälläkin tavoin voi kehittää oppilaitosjohtamista läpinäkyvämmäksi.

Suunnitelmassa on kolme tasoa

  • Henkilökohtainen taso
  • Työyhteisötaso
  • Organisaatiotaso

KEHITTÄMISKOHTEET

Olen rajannut kehittämiskohteet seuraaviksi:

  • OSALLISTAVA ESIMIES
    • Työyhteisötaidot (esimiestaidot ja alaistaidot): luottamus, kuunteleminen, palaute